Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

El Departament de Presidència exerceix les funcions de coordinació jurídica i administrativa entre els diferents departaments del Consell.

Organitza activitats didàctiques per donar a conèixer la institució com a govern de l’illa, coordina les relacions amb la resta d’institucions públiques balears, espanyoles i europees, i s’encarrega de la comunicació institucional i les relacions amb els mitjans de comunicació.

Gestiona les plataformes tecnològiques de la institució, l’objectiu de les quals és proporcionar serveis eficients, àgils i, en un futur, completament digitals: la seu electrònica que permet fer gestions administratives còmodament, el web corporatiu amb continguts informatius i divulgatius, i les xarxes socials que permeten interactuar amb la ciutadania en temps real.

Coordina les polítiques smart del Consell de Mallorca i lidera el projecte «SMART ISLAND MALLORCA», que té per objectiu impulsar estratègies d’illa intel·ligent que millorin els serveis públics i redueixin els efectes de la insularitat.

Fomenta polítiques d’igualtat d’homes i dones per lluitar contra la violència de gènere i garanteix els drets del col·lectiu LGTBI per evitar situacions de discriminació i de violència per raó de l’orientació sexual.

Promou i organitza activitats socioculturals adreçades al col·lectiu de la gent gran.

Organitza els actes de celebració de la Diada de Mallorca, una tradició iniciada al segle XIII i que ininterrompudament ha anat commemorant la conquesta de Mallorca feta pel rei Jaume I el 31 de desembre de 1229.

Igualment li corresponen les matèries que no estiguin atribuïdes expressament a un altre departament.

Composició

Conseller

  Javier de Juan Martín

Secretaria Tècnica

  Inmaculada Borrás Salas

Direcció Insular de Coordinació i Projectes Estratègics

  Margalida Amorós Bauzá

Direcció Insular de Relacions Institucionals

  Pere Cerón Provencio

Direcció Insular de Modernització i Transparència

  Andrés Caparrós Coll

Direcció Insular de Comunicació

  Albert Travesset Campanyà

Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat

  Rosa Cursach Salas

Direcció Insular de Promoció Sociocultural

  Carolina Abad Pons

Temes relacionats