Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

El govern de Mallorca

AVÍS: Constitució de la nova corporació

A partir de la constitució del Consell Insular de Mallorca i de l'elecció de la presidenta, dia 6 de juliol, s’han d’adoptar les decisions que afecten l’organització de la institució.

Estam fent feina per incorporar tota aquesta informació als portals web corporatius.

Podeu consultar-la aquí.

El govern de Mallorca

El Consell Insular de Mallorca és la institució de govern de l’illa de Mallorca. Fou creat l’any 1978 amb l’aprovació del règim preautonòmic balear i va ser instituït oficialment l’any 1983 amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

El Ple del Consell Insular de Mallorca està composat per 33 conselleres i consellers electes dels diferents partits polítics que van obtenir representació a les darreres eleccions: Partit Socialista de les Illes Balears (10), Partido Popular (7), Més per Mallorca (4), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), Unidas Podemos (3), El Pi-Proposta per les Illes Balears (3) i Vox-Baleares (3). La Presidenta és Catalina Cladera Crespí des del 6 de juliol de 2019. La periodicitat de les sessions és mensual i se celebren el segon dijous de cada mes, a les 9.30 h.

La seu principal es troba a l’edifici del Palau Reial, que anteriorment havia estat la seu de la Diputació Provincial de Balears.

El Consell de Mallorca és una administració local i autonòmica propera a la ciutadania, que té atribuïdes, entre d’altres, les competències en matèria de: cooperació jurídica i d’assistència econòmica i tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió; urbanisme i habitabilitat; ordenació del territori; patrimoni monumental històric i cultural; desenvolupament de les empreses artesanes; activitats classificades (espectacles públics i activitats recreatives); caça i pesca fluvial; esports, oci i promoció turística; serveis socials i atenció a persones dependents o en situació d’exclusió social; medi ambient i gestió de residus.

Per a més informació sobre l'estructura organitzativa del Consell de Mallorca consulteu la seu electrònica de la institució:

https://seu.conselldemallorca.net/ca/organitzacio

Les nostres tasques

Algunes de les obres i serveis del vostre municipi han estat finançades amb les ajudes econòmiques dels plans especials per als ajuntaments, les aportacions dels quals es destinen a sanejament i control ambiental, a obres d’enginyeria i d’urbanisme, a enllumenat públic o al benestar social, entre d’altres.

Els residus urbans que els ajuntaments recullen dels ciutadans i els residus no perillosos de demolició i construcció tenen com a destí les plantes de tractament concessionàries del Consell de Mallorca, on es fa el triatge pera la seva reutilització, reciclatge o revalorització energètica.

Des del Consell també recuperam, mantenim i fomentam la cultura popular i tradicional i protegim el patrimoni històric de Mallorca: els balls i la música, les festes, la gastronomia, el oficis i les tècniques de treball artesanals, els bens d’interès cultural, arquitectònic o paleontològic, etc.

Treballem intensament per fomentar la pràctica de l’esport i per difondre els valors esportius entre els infants i el jovent de Mallorca. Tenim una oferta amplia d’activitats lúdiques, recreatives i esportives aptes per a tothom. També treballam en la prevenció de les malalties i les lesions esportives per ajudar a millorar el rendiment dels nostres esportistes.

També promocionam turísticament la nostra illa. Gestionem directament les oficines d’informació turística del port de Palma i de l’aeroport, principals punts d’arribada dels visitants i col·laboram amb els municipis amb la seva promoció turística mitjançant ajudes econòmiques directes per a l’edició i publicació de material d’informació turística i per a la millora i renovació dels punts d’informació turística.

Si voleu anar d’excursió per la serra de Tramuntana, declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO, posem a la vostra disposició els itineraris de la ruta de la pedra en sec, la xarxa d’antics camins restaurada pel Consell de Mallorca;  i els refugis, antics edificis restaurats i rehabilitats, amb totes les comoditats imprescindibles per allotjar-hi senderistes i excursionistes.

Al Consell ens preocupa la seguretat viària. Gestionam les carreteres que comuniquen els nuclis de població de l’illa i ens encarregam del manteniment, la neteja, la senyalització i les obres de millora. També realitzam les inspeccions tècniques dels vehicles que circulen per les carreteres per comprovar que el seu estat general no suposa un perill per a la resta de persones usuàries i param atenció especial a la seguretat dels ciclistes.

Si hi ha un sinistre a la part forana, sigui un accident de trànsit, un incendi, un rescat de muntanya o qualsevol altra situació d’emergència o de risc per a la ciutadania el Servei de Bombers del Consell de Mallorca compta amb els millors professionals per atendre i solucionar l’incident.

Al Consell de Mallorca ens preocupa el benestar dels nostres majors. Per això, ajudam a finançar les obres de millora dels locals de la gent gran i les activitats culturals,  d’oci, de formació, d’envelliment actiu, etc. que s’hi organitzen.

Les persones més necessitades i els col·lectius més desprotegits són part de la nostra tasca diària. Gestionam les residències de persones majors, els centres de menors, els centres per a persones en risc d’exclusió social i els centres d’atenció a persones amb discapacitats i col·laboram amb els ajuntaments de l'illa en la gestió i el finançament dels serveis socials municipals.

Per dur a terme aquestes tasques el Consell compta amb un gran equip de professionals, que ha estat seleccionat en convocatòries publiques que respecten els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i que es formen contínuament per oferir el millor servei a la ciutadania.

Els edificis on fa feina el nostre equip són part important del patrimoni històric de Mallorca i el Consell s’encarrega de conservar-los, restaurar-los i fer-los accessibles a tota a població.