28 projectes es beneficien amb 404.761,50 euros de la convocatòria de subvencions per esdeveniments de promoció turística de la Fundació Mallorca Turisme

28 projectes es beneficien amb 404.761,50 euros de la convocatòria de subvencions per esdeveniments de promoció turística de la Fundació Mallorca Turisme

(05/06/2023)

A través d’aquestes iniciatives es promouran els productes turístics prioritaris per a Mallorca.

La Fundació Mallorca Turisme ha publicat la resolució de concessió de la convocatòria de subvencions per crear producte turístic i per a la promoció turística de Mallorca, mitjançant esdeveniments d’interès turístic.

Han estat un total de 28 els projectes que han complert amb les bases de la convocatòria i que, en total, rebran 404.761,50 euros en diferents imports valorats en funció del compliment de les bases.

L’objecte de la convocatòria és fomentar esdeveniments que creïn producte turístic, per a la qual cosa se’ls hi atorga una ajuda per a les despeses de publicitat, promoció o difusió. La finalitat és donar a conèixer la destinació de Mallorca mitjançant la cultura, l’esport, la gastronomia, els productes prèmium, MICE, turisme actiu, accessibilitat i la sostenibilitat de la destinació.

Aquests tipus d’esdeveniments es consideren una via per reforçar la presència de Mallorca als mercats emissors, atesa la repercussió que hi tendran.

Entre els conceptes que s’han tingut en compte per concedir la subvencions podem destacar, entre d’altres, que siguin esdeveniments on es treballi o doni a conèixer Mallorca com a destinació sostenible, que incorporin el producte local o KM 0 (en el cas dels gastronòmics, ha de ser el 70 % del total utilitzat), o que afavoreixin la promoció, comercialització i diversificació turística de l’illa.

Les despeses subvencionables són insercions publicitàries, despeses de promoció de l’esdeveniment ─quan també serveixi per promocionar Mallorca─, o despeses de professionals desplaçats a Mallorca que poden contribuir a donar repercussió al mercat nacional (no local) i internacional, entre d’altres.

Els imports que rebran les diferents iniciatives, una vegada justificades les despeses, varien entre els 300 euros i els 30.000 euros, quantitat màxima que es pot percebre segons les bases de la convocatòria.

Més informació als BOIB:

https://intranet.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/72/1137914
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2023/72/1137915