Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

L’àrea d’Urbanisme del Consell de Mallorca s’encarrega de la tramitació administrativa dels procediments relatius al planejament urbanístic que preveu la legislació autonòmica. Són procediments variats que poden incloure bé l’exercici de la competència per a l’aprovació definitiva dels planejaments o bé l’emissió d’informes o dictàmens previs quan la competència per a l’aprovació s’assigna als municipis.

També s’encarrega d’altres matèries en aquest camp, com ara la tramitació dels expedients de declaració d’interès general de determinades activitats a implantar en sòl rústic.

Elabora informes sobre determinats projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental quan afecten competències del Consell de Mallorca, sobre procediments d’expropiacions urbanístiques, sobre la implantació d’habitatges en sòl rústic o sobre l’autorització d’obres provisionals.

Avalua tècnicament i jurídicament les sol·licituds queformula la ciutadania relatives a l’expedició de cèdules d’habitabilitat i a les autoritzacions d’obres que resultin permeses a la zona del litoral.

Gestiona el Registre Insular d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Podeu accedir a la tramitació de les sol·licituds des de l’apartat Tràmits i procediments relacionats d’aquesta pàgina.

Sa Pobla s’adhereix a l’Agència de Defensa del Territori

Sa Pobla s’adhereix a l’Agència de Defensa del Territori

(20/02/2019)

L’Agència de Defensa del Territori i l’Ajuntament de sa Pobla han signat aquest dimecres un conveni mitjançant el qual el consistori delega part de les seves competències en matèria de disciplina urbanística. En concret, la incoació d’expedients sancionadors i de restitució de la legalitat en sòl rústic.

A partir d’ara, l’Agència, que depèn del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, assumirà les competències d'inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en aquest municipi.

L'àmbit de la delegació dels ajuntaments se cenyeix a les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les condicions que pertoquen en les diferents categories de sòl rústic del terme municipal. Queden excloses les actuacions que es duguin a terme en sòl urbà.

Amb sa Pobla, ja són 27 els municipis que han signat, des de 2010, la delegació de competències, que són: Campanet, Puigpunyent, Algaida, Marratxí, Son Servera, Montuïri, Artà, Felanitx, Mancor de la Vall, Alaró, Bunyola, Santa Maria del Camí, Sóller, Búger, Selva, Llubí, Capdepera, Fornalutx, Sineu, Campos Manacor, Inca Esporles , Pollença, Sencelles i Vilafranca. També signarà l'adhesió a l'Agència el municipi de Binissalem durant les pròximes setmanes.

A més a més, l'Agència també actua directament sobre Banyalbufar, Deià, Escorca i Estellencs, ja que la Llei d'urbanisme de Balears estableix que tot el sòl rústic protegit és de la seva competència directa.


A la signatura hi ha assistit la consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido,  el director gerent de l'Agència de Defensa del Territori, Bartomeu Tugores i el batle de sa Pobla, Biel Ferragut.
 

Cèdules d'habitabilitat

Litoral

Planejament

Arxiu de planejament

Declaració d'interès general

Emissió d'informes

Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC)

Tràmits i procediments relacionats