Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Consell presenta una convocatòria de subvencions de 450.000 € per a entitats locals per dur a terme accions de foment en matèria d’informació turística

El Consell presenta una convocatòria de subvencions de 450.000 € per a entitats locals per dur a terme accions de foment en matèria d’informació turística

(11/06/2022)

L’objectiu és impulsar el canvi en el model de turisme i promoure activitats dirigides a potenciar el paper dels serveis turístics municipals de Mallorca.

El Consell de Mallorca ha presentat una convocatòria pública de subvencions de 450.000 € per a entitats locals, mancomunitats, consorcis i fundacions sense ànims de lucre de Mallorca per dur a terme accions de foment en matèria d’informació turística per a l’any 2022. Aquesta convocatòria té per objecte donar suport als serveis d’informació turística dels municipis de Mallorca i promoure la competitivitat del sector turístic.

La finalitat de la convocatòria és promoure activitats dirigides a potenciar el paper dels serveis turístics municipals de Mallorca. Es vol així impulsar l’accessibilitat universal, la renovació, la modernització i el foment de la innovació tecnològica dels serveis d’informació i de promoció turística en destí. Se cerca, així, adaptar-se als reptes d’un model turístic sostenible, competitiu, resilient i regeneratiu, alineat amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030.

Són subvencionables aquelles despeses de les entitats locals destinades a crear infraestructures o adquirir béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis. També són subvencionables les despeses derivades dels estudis i treballs tècnics i estadístics que deriven de les tasques encomanades a empreses especialitzades, professionals independents o experts que s’apliquin a plans estratègics de turisme o de màrqueting turístic.

Una de les novetats d’aquesta convocatòria és que els ajuntaments es poden presentar a les subvencions conjuntament, representats per una mancomunitat. D’aquesta manera es poden produir sinergies per fer projectes o plans de promoció turística majors, a escala supramunicipal. La quantia de la subvenció, 450.000 €, es repartirà de forma igualitària entre tots els sol·licitants i, per tant, la quantitat concedida dependrà del nombre total de sol·licituds presentades a la convocatòria. El període subvencionable de les despeses fetes en aquesta subvenció és el comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2022. 

Les línies d’actuacions de la convocatòria són les següents:

  1. Pla municipal d’estratègia turística, de desenvolupament de la marca turística o de comunicació
  2. Enregistrament de vídeos informatius i/o promocionals de recursos turístics municipals (patrimoni natural, etnològic, cultural i gastronòmic, entre d’altres)
  3. Creació de bancs d’imatges de recursos turístics del municipi
  4. Zona d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat a les platges
  5. Sistemes automatitzats de comptatge de persones o vehicles en espais turístics
  6. Creació de portals turístics nous optimitzats per a dispositius mòbils i traducció de continguts informatius nous o preexistents
  7. Redacció de rutes turístiques i continguts nous per al web municipal
  8. Instal·lació i aparells per donar servei de wifi social gratuït a zones d’interès turístic (centres monumentals, platges i miradors, entre d’altres)
  9. Equipament per a oficines de turisme
  10. Mobiliari per a oficines d’informació turística