Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Servei econòmic

 

El Consell presta assessorament en les matèries regulades per la normativa sobre hisendes locals:

  • Aplicació de la normativa pressupostària i comptable.
  • Assistència continuada a l’actualització de la comptabilitat.
  • Supervisió d’operacions comptables d’inici i fi de l’exercici.
  • Assistència per calcular el resultat pressupostari i romanents de tresoreria.
  • Assessorament en rendició de comptes.
  • Assistència, implantació i utilització d’aplicacions informàtiques de comptabilitat.
  • Assistència, supervisió i orientació en el manteniment de l’inventari municipal.
  • Assessorament en l’aplicació de normativa reguladora de les operacions de crèdit.