Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Informcat

Informcat és un butlletí fet pel Servei de Normalització Lingüística per donar a conèixer tant les actuacions del nostre servei com altres notícies relacionades amb la llengua. Tot i que inicialment aquesta publicació va néixer en paper com una acció de conscienciació lingüística del personal de la Llar dels Ancians, ara el Servei n'ha creat la versió digital i n'ha ampliat l'abast de difusió a tot el personal del Consell de Mallorca i de l'IMAS. A partir de 2016, es fa arribar també a tots els ajuntaments que formen part de la nova Xarxa de Dinamització Lingüística.

«Llocs i Mots»

La col·lecció de làmines «Llocs i Mots» recull els termes en català que són d’ús més habitual en cadascun dels espais representats: la cuina, la biblioteca, la sala d’espera... En total són 21 làmines les que integren la col·lecció, amb més de 2.000 termes específics.

Guia d'estil de llenguatge no sexista del Consell de Mallorca

Una eina per garantir l’ús no sexista de la llengua en l’àmbit de competència del Consell de Mallorca. Aquesta guia permet revisar i redactar els documents administratius, protocol·laris i periodístics amb llenguatge igualitari, amb la finalitat de regular i fomentar un ús del llenguatge que desterri la invisibilització de les dones, sovint lligada a l’ús del masculí genèric en el llenguatge administratiu.

Llibre d’estil per als mitjans de comunicació orals i escrits

Una eina útil per als professionals de la comunicació que serveix de referència a l’hora de solucionar o aclarir dubtes quant a l’ús de la llengua catalana, tant en mitjans orals com escrits. El volum fou publicat al 2005 i aquesta és la reedició de 2009. En aquesta segona edició, les dues autores, les filòlogues Neus Picó i Magdalena Ramon, n’han actualitzat i ampliat alguns dels continguts. Principalment, s’hi han afegit els criteris que s’han de seguir en temes esportius, i també s’hi ha inclòs un apartat dedicat a l’actitud lingüística en els mitjans de comunicació.

Poemes a la sala d’espera

Tríptics típics d’una sala d’espera qualsevol —la d’un metge, la d’un misser, la d’una perruqueria, una biblioteca...— amb una finalitat didàctica: la de donar a conèixer fragments de la nostra literatura, bàsicament poemes, ja que pel format s’adeqüen més a l’espai disponible.

Diccionari visual 

Facilita un primer contacte amb la llengua catalana mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià, agrupat per centres d'interès. Així mateix, conté un recull multilingüe de frases d’ús habitual en català, espanyol, anglès, francès, alemany, àrab i xinès.

Si voleu exemplars d'aquest material, contactau amb el Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca. 

A la residència, en català. Guia de conversa

Un material perquè els professionals de les residències de gent gran puguin incrementar la capacitat comunicativa en català a fi de garantir el dret dels usuaris de ser atesos en català i, a la vegada, consolidar el català com la llengua de relació i d’apropament a les persones usuàries.