Projecte de conversió en via urbana de l’Ma-19


Projecte

Títol:

Projecte de conversió en via urbana de l’Ma-19, entre el carrer de Manuel Azaña i el torrent de na Bàrbara

 

Clau:

16-40.0-ML

Data d'inici:

Juny-2019

Termini d'execució:

6 mesos

 

Localització:

Palma

 
 

Descripció

L’objectiu d’aquesta intervenció és recuperar la connexió del polígon de Llevant amb el front marítim i «humanitzar» una via que té una intensitat mitjana diària (IMD) de 70.000 vehicles. Això es farà ampliant la vorera del Palau de Congressos, reduint la velocitat dels vehicles que entren de 90 a 80 km/h, incrementant l’enjardinament amb plantes petites al llarg dels 850 metres que formen part del projecte i, d’aquesta manera, transformar una secció d’autopista en una secció tipus de via urbana.  
 
Els tres carrils per calçada actuals es mantindran a causa de la intensitat elevada de la via, si bé els vorals desapareixeran perquè els vianants guanyin espai. La capa de trànsit es farà de nou després de fressar la calçada, no només a la via principal, sinó també als accessos amb els carrers Puerto Rico i Brotad i el material que se n’extregui servirà per omplir els gabions que s’instal·laran a l’autopista d’Andratx (Ma-1). A més, el carrer Brotad disposarà d’accés directe a l’Ma-19. 
 
Cal destacar que el projecte compta amb altres actuacions com les d’incloure dues parades d’autobús, una millora del drenatge de la zona i una millora dels tubs d’enllumenat i de telecomunicacions.


Adjudicació

Import:

1.241.424,30 € (IVA inclòs)

Contractista:

Vías y Obras Públicas, SA

Assistència tècnica:

Diaconsal, SL


Informació relacionada

  • Projecte de conversió en via urbana de l’Ma-19, entre el carrer de Manuel Azaña i el torrent de na Bàrbara

    Visita