Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

La Comissió de Mobilitat presenta els nous valors d’IMD a les carreteres de Mallorca

La Comissió de Mobilitat presenta els nous valors d’IMD a les carreteres de Mallorca

(09/03/2020)

Durant la sessió també s’han valorat les dades de sinistralitat facilitades per la DGT corresponents al 2019 i s’ha aprovat la creació d’una mesa de treball específica per l’àrea metropolitana.

Aquest dilluns s’ha celebrat la primera Comissió per a les Línies Estratègiques de Mobilitat a Mallorca d’aquesta legislatura. Durant la sessió s’han presentat les dades corresponents a la intensitat mitjana diària de vehicles (IMD) del 2019, els índex de sinistralitat en carreteres de l’any passat i també s’ha aprovat la proposta de creació d’una mesa de treball específica per a l’àrea metropolitana (Consell, Govern, Palma, Calvià, Llucmajor i Marratxí).  

Intensitat mitjana diària de vehicles (IMD)
La xarxa general de carreteres de Mallorca va suportar l’any 2019 una intensitat mitjana diària de 13.262 vehicles, un 3,5 % més que al 2018. Es tracta del mateix increment que des del 2013 es manté constant cada any.  En general, totes les vies de l’illa han mostrat un augment anual d’IMD que van del 2,23 %, per exemple a la via de cintura (Ma-20), fins al 3,6 % i 3,8 % a les carretes Ma-12 i Ma-14, respectivament. 
Tot i que les dades publicades per l’Institut Balear d’Estadística (IBESAT) referents a l’augment del parc mòbil, entre els anys 2018 i 2019, el xifren en l’1,99%, es pot observar que la comparativa d’IMD entre aquests dos anys ha estat major i frega el 3,5%. 
Durant la sessió, s’ha fet menció especial a l’autopista que uneix Palma amb el Port d’Andratx (Ma-1), que durant el 2019 va suportar una mitjana de 61.472 vehicles diaris, això és un increment del 3,45% respecte del 2018, quan circulaven 59.424 vehicles diaris de mitjana. Amb cinc estacions al llarg de tot el seu recorregut, s’observa com la intensitat de vehicles frega el punt màxim a l’alçada de Costa d’en Blanes (99.340 vehicles) i baixa de manera brusca després de Palmanova. El mateix passa a l’autopista de sa Pobla (Ma-13), que baixa de manera molt intensa després de Son Cladera o a la carretera Ma-15 fins a Manacor. 
Durant la Comissió també s’ha parlat del Túnel de Sóller, que va registrar el 2019 una IMD d’11.039 vehicles. Això suposa un increment del 3,54% respecte del mateix període del 2018 quan va registrar una intensitat de 10.662 vehicles. Això demostra que el rescat d’aquesta infraestructura al desembre de 2017 no ha suposat cap increment respecte de la mitjana.

Les dades de ja es poden consultar a la web del Consell.

Sinistralitat 2019
La Direcció Insular de Mobilitat i la Direcció Insular de Infraestructures, de manera coordinada, han impulsat un estudi d’accidentabilitat a partir de les dades subministrades per la Direcció General de Trànsit. L’objectiu de l’estudi és informar, conscienciar i sensibilitzar la societat de la importància que te la seguretat vial a les carreteres. 
Segons la recopilació del parts d’accidents subministrats per la DGT corresponents al total d’accidents i accidents amb víctimes (morts i ferits), es poden observar pràcticament els mateixos valors d’accidents totals, accidents amb víctimes, ferits i morts entre el 2018 i el 2019. Tot i això, a pesar de l’increment de l’IMD i del parc mòbil, comparant aquests dos anys amb períodes anteriors s’adverteix un gradual descens del accidents totals, accidents amb víctimes, ferits i morts. Fet que pot estar provocat a les actuacions constants de millora a les carreteres, campanyes de la Direcció General de Trànsit o millores en la tecnologia dels vehicles. 
Pel que fa al nombre d’accidents amb morts al 2019 (19), es manté la xifra respecte de 2018 i s’observa un descens considerable respecte d’anys anteriors. Des de l’any 2005 es manté un descens destacat en els indicadors de sinistralitat i, també, en la xifra de morts a les carreteres del Consell. 
Els anys 2018 i 2019 han estat, amb diferència, els anys amb manco morts de tota la sèrie històrica. Les xifres de reducció se situen en el 73 % respecte de l’inici del període d’anàlisi (2003). Hi ha un descens també de ferits, un 18 %, respecte del mateix període. En aquest sentit, i tenint en compte l’indicador estatal, que compara la sinistralitat entre les diferents comunitats autònomes, es pot assegurar que les carreteres de Mallorca tenen un índex de mortalitat global (IMG) baix.