Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Infomallorca Transparencia

ES

Webs oficiales

Atrás Cultura incrementa i modernitza les convocatòries de subvencions per a entitats

Cultura incrementa i modernitza les convocatòries de subvencions per a entitats

(25/02/2020)

Per primera vegada són per concurrència no competitiva, preveuen bestretes i incorporen mecanismes per a poder arribar a més projectes

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, i la directora insular de Cultura, Maria Pastor, s'han reunit avui capvespre amb representants d'entitats que organitzen esdeveniments culturals com ara festivals de música, fires, mostres i certàmens i han explicat les principals novetats a les convocatòries de subvencions que, amb procediments més moderns, fan que tant la tramitació com l'adjudicació siguin més àgils i eficients.

Durant la trobada, Busquets ha agraït la tasca que fan les entitats i ha reiterat el compromís amb les associacions i la voluntat de tenir la mà estesa per fer feina conjunta i assegurar que els esdeveniments culturals siguin accessibles a tothom i n'hi hagi arreu de Mallorca.

D'altra banda, la directora insular de Cultura, Maria Pastor, ha anunciat que les subvencions es publicaran el pròxim dijous (27 de febrer) al BOIB i que el termini per a presentar les sol·licituds començarà dia 13 de març perquè la convocatòria preveu que el termini s'inicia el primer dia hàbil següent a què hagin transcorregut 15 dies naturals des de la publicació al BOIB.

Un dels canvis més significatius a les convocatòries de subvencions per a entitats és que el procediment de concessió és de concurrència no competitiva, sempre que s'arribi a la puntuació mínima exigida. "Trobam que les entitats no han de competir entre elles i el nostre objectiu és contribuir a un teixit associatiu fort", ha afegit Pastor, qui també ha explicat que les resolucions de concessió o denegació de les sol·licituds presentades es tramitaran a mesura que es vagin rebent i resolent fins al límit màxim d'exhaurir el crèdit previst per aquesta convocatòria. Segons Pastor, així es "premia d'alguna manera aquelles entitats que presenten tota la documentació correctament des del principi perquè tot d'una que es revisi i s'aprovi es podrà concedir i ordenar el pagament".

A més, la directora insular ha explicat que aquesta vegada hi ha un percentatge màxim subvencionable per cada projecte "amb l'objectiu que les ajudes arribin al màxim possible d'entitats, també a les petites". Pastor també ha detallat que com a novetat, enguany "qui ho necessiti podrà demanar un avançament del pagament de part de la subvenció si els esdeveniments encara no han tengut lloc".

Així, dijous es publicaran al BOIB tres convocatòries de subvencions destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre: una per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca, una altra pel desenvolupament de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional i una tercera per al desenvolupament i organització d'activitats culturals que no estiguin incloses a les dues anteriors.

La convocatòria de subvencions 2020 per associacions per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca és la partida que més s'ha incrementat respecte de 2019 i té 270.000 euros més de pressupost. Així aquesta convocatòria té una partida de 400.000,00 euros, que es distribuirà en les següents anualitats: 180.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 i 220.000,00 amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions 2020 per associacions pel desenvolupament de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional, té caràcter pluriennal i una dotació pressupostària total de 100.000,00 euros. Enguany es destinen 20.000,00 euros i l'any que ve en seran 80.000,00 euros.

La convocatòria de subvencions per activitats que no estiguin incloses a les altres tenen un pressupost de 150.000,00 euros, que es distribuirà en les següents anualitats: 90.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 i 60.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. El crèdit previst per aquesta convocatòria es podrà incrementar fins a 20.000 euros, sempre que hi hagi disponibilitat al Consell.

A totes les convocatòries de subvencions pluriennals la part corresponent a l'exercici 2021 està condicionada a l'existència de crèdit adequat per al finançament en l'exercici pressupostari al qual s'imputa la despesa. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2020.

 

Nom             2019 2020 Diferència

Projectes Culturals d’associacions sense ànim de lucre.

90.000€

150.000€

+60.000€

Fires i festivals d’Arts Escèniques d’associacions sense ànim de lucre.

80.000€

100.000€

+20.000€

Festivals de música d’associacions sense ànim de lucre.

130.000€

400.000€

+270.000€