La fàbrica de Can Ribas ocupava més de 14.000 m2. 
La fàbrica original s’aixecava sobre unes naus preexistents, que s’ubicaven a la zona nord del conjunt actual.
La nau interior, paral•lela al carrer de les Ànimes, ja existia a la dècada de 1870. Posterioment, es consolidà el sector comprès entre els carrers de les Ànimes i el de Fornaris. 
Es feren ampliacions el 1875 i el 1880.
Can Ribas englobava una factoria que girava entorn de la producció d’una matèria primera, la llana, amb l’objectiu de fabricar un producte: les flassades.
Actualment, a partir de l’eix que marca una xemeneia imponent es disposen dues fileres de naus, una més curta i de dues plantes, i una altra amb el doble de longitud, però d’un únic pis.
 


Informació relacionada