Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere Més de 4.600 persones participen en el procés de diagnòstic que du a terme l’IMAS sobre la infància i l’adolescència de Mallorca

Més de 4.600 persones participen en el procés de diagnòstic que du a terme l’IMAS sobre la infància i l’adolescència de Mallorca

(15/12/2021)

L’equip que l’elabora ha explicat l’evolució de la tasca en la tercera sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca.

Un total de 4.621 persones han participat en el procés de diagnòstic de la situació de la infància i l’adolescència a Mallorca que elabora la Direcció Insular d’Infància i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb l’objectiu de conèixer la realitat del col•lectiu a l’illa. Aquest servirà de base per elaborar el primer Pla Insular d’Infància i Adolescència de Mallorca (PIAM).

En la tercera sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (OIAM), que ha tingut lloc avui, l’equip que du a terme l’estudi ha explicat que, per comptar amb una informació el més fidel possible, s’han elaborat quatre tipus d’enquestes: a infants i adolescents d’entre 10 i 17 anys (1.329); a famílies, per recollir informació sobre infants de 0 a 11 anys (3.145); a personal tècnic del Govern, del Consell i dels ajuntaments (115), i a entitats relacionades amb la infància i l’adolescència (32).

L’informe final, que es presentarà el primer trimestre de 2022, donarà a conèixer la informació recollida sobre les carències, els recursos i les oportunitats dels agents socials que afecten la infància i l’adolescència, i analitzarà la situació dels diferents grups d’infants i adolescents tenint en compte la mesura i les formes en què són satisfetes les seves necessitats i els seus drets. A partir d’aquí, determinarà propostes d’acció segons les mancances que s’hagin detectat en els diferents àmbits d’estudi, que van des de la salut, l’educació, els serveis socials o la família fins al medi ambient, els mitjans de comunicació o la mobilitat i el transport.

A l’espera de les conclusions finals, els experts han detectat algunes qüestions que els han cridat l'atenció. Com ara, que hi ha acord en què els espais de participació per a joves no abunden i es consideren necessaris. De l'estudi es desprèn també que la majoria dels infants i adolescents enquestats consideren que l'impacte de la COVID no ha suposat grans canvis respecte de diferents àmbit relacionats amb el seu dia a dia.
Per últim, es detecten diferències entre sexes pel que fa als centres educatius. Els nins demanden, per ordre, més orientació professional i laboral, espais d'esbarjo i activitats lúdiques. Per la seva banda, les nines troben a faltar més educació emocional, educació sexual i perspectiva feminista

La directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández, ha explicat que «la finalitat és tenir una radiografia minuciosa de la situació en què es troba la infància i l’adolescència de l’illa per, d’aquesta manera, poder articular polítiques efectives que donin resposta a les necessitats específiques detectades en els diferents àmbits relacionats amb el col•lectiu».

A més, a proposta d’UNICEF, durant el Ple de l’OIAM, que reuneix representants d’institucions públiques - com ara la Conselleria d’Educació, Afers Socials, Salut, l’Oficina de Defensa del Menor o la Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell que s’ha incorporat avui-,  col•legis professionals i agents socials relacionats amb la matèria, així com partits polítics amb representació al Consell, s’ha aprovat una declaració institucional en defensa dels drets de tots els infants i adolescents en l’àmbit dels mitjans de comunicació.

El contingut del text i tota la informació sobre aquest organisme i les diferents iniciatives i projectes que du a terme es poden consultar en el web https://www.observatoridelainfanciamallorca.net.

L’OIAM és un òrgan col•legiat i d’assessorament i un espai de participació per a tots els agents socials vinculats a l’àmbit de la infància i l’adolescència de Mallorca. Consta d’una comissió permanent que s’encarrega d’executar les decisions que es prenen en les sessions plenàries i coordina les reunions i tasques dels grups de treball encarregats d’estudiar accions concretes, com són, actualment, el grup de treball sobre el tracte de la infància als mitjans de comunicació i un altre sobre participació i la perspectiva de gènere a la infantil.