Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Museu de Mallorca reprèn la recepció de material arqueològic

El Museu de Mallorca reprèn la recepció de material arqueològic

(30/05/2019)

I ho fa després de dos anys de feina amb el Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca que han permès elaborar un protocol nou d’entrega i que implicarà també reorganitzar l’espai disponible a la nau de Son Tous. Les tasques de recepció que es varen iniciar el mes d’abril passat se centren, en aquests moments, en els quaranta-cinc expedients que tenien pendent una petició d’entrega de material arqueològic al Museu de Mallorca. Actualment, dotze ja han estat recepcionats.

La reactivació de l’entrega de material arqueològic al Museu de Mallorca es produeix després d’una feina prèvia, que ha consistit, d'una banda, a revisar el protocol d’entrega d’aquest material arqueològic, que té la consideració de bé d’interès cultural (BIC), amb la participació de personal tècnic del Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca i del Museu de Mallorca. Un projecte en què ha col·laborat la Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears (CDLIB). També es treballa per adequar l’espai d’entrega, per a la qual cosa s’ha iniciat un procés de reorganització de l’espai i de la forma d’emmagatzematge de la nau que té el Museu de Mallorca a Son Tous. L’objectiu és fer més accessible el material al personal del museu i a les persones interessades.

·       Aquestes dues línies d'actuació han permès que el Museu de Mallorca hagi reactivat des del mes d’abril passat la recepció de material arqueològic, després d’un any i mig sense fer-se cap lliurament —el darrer s’havia duit a terme a final de 2017. En aquest moment, es treballa en la recepció del material arqueològic de quaranta-cinc expedients que havien sol·licitat entregar al Museu de Mallorca i que estaven pendents. Actualment, el Museu ja ha rebut material de dotze d’aquests expedients pendents i que afectaven restes arqueològiques procedents de jaciments de Calvià, del nucli urbà de Palma, ses Salines, Sóller i Alcúdia, a més d’algunes petites excavacions urbanes.

La recepció d’aquest material arqueològic es fa directament a la nau que el Museu de Mallorca té a Son Tous i no a la seu del Museu, com s’havia fet anteriorment, per guanyar operativitat i evitar desplaçaments posteriors de les restes al lloc d’emmagatzematge. Aquest és un dels canvis que introdueix el nou Protocol de recepció de material arqueològic. En aquest moment, dues tècniques s’encarreguen de recepcionar aquest material: una tècnica de grau mitjà procedent del Museu de Mallorca i una segona contractada pel Consell de Mallorca a través del SOIB. Les entregues es fan d’acord amb un calendari, de manera ordenada i programada.

l nou protocol d’entrega de materials arqueològics al Museu de Mallorca es començarà a aplicar íntegrament quan s’hagin recepcionat tots els expedients pendents i es comencin amb les peticions d’entrega noves. Llavors es posaran en marxa algunes de les precisions que s’hi han incorporat, relacionades amb la manera com s’han d’entregar les caixes, l’etiquetatge, les mesures de conservació i restauració, informes preliminars… entre altres recomanacions mínimes que han de complir les entregues de material arqueològic al Museu de Mallorca, segons les directrius que marquen la Llei de patrimoni de 25 de juny de 1985 i el Decret d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears de febrer de 2011.

¿¿¿¿¿¿¿