Projecte S'Ermita II

El projecte SOIB Jove Ocupació i Formació «S'Ermita II» és un programa mixt d’ocupació i de formació gestionat pel Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient i finançat pel SOIB amb la participació del SEPE: Garantia Juvenil i el Fons Social Europeu.

El projecte està adreçat a deu persones joves desocupades, majors de devuit anys i menors de trenta, inscrites a la Garantia Juvenil i té com a objectiu millorar-ne la qualificació i l’ocupabilitat, mitjançant l’alternança entre la formació teòrica i el treball efectiu en la finca  pública de Son Amer. Actualment el projecte compta amb la participació de dues dones i vuit homes.

El projecte té una durada de dotze mesos. S’inicià l’1 d’octubre de 2020 i finalitzarà el 30 de setembre de 2021.

La formació que s’imparteix al llarg del projecte és l’especialitat formativa IEXD01EXP Construcció de pedra en sec, el certificat de professionalitat de nivell I complet: AGAR 0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de monts, a més de formació complementària en alfabetització informàtica, sensibilització en igualtat d’oportunitats, inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació, i foment i promoció del treball autònom. El nombre total d’hores de formació és de 605 hores.

Amb aquesta formació i la pràctica professional a través del treball efectiu, l’alumnat estarà capacitat per dur a terme tasques com el maneig de la desbrossadora, la repoblació forestal, els tancaments perimetrals, els tractaments silvícoles, la construcció de marges, l’adobament de pedra, etc.

Al llarg de l’execució del projecte, les persones que hi participen duen a terme una obra d’interès general i social i contribueixen en el manteniment i en la conservació dels espais forestals i elements etnològics de diferents zones de la finca pública de Son Amer.


Informació relacionada