Fitxa 10: Nuredduna, Sibil·la de Mallorca

Àrees de coneixement:

 • Cultura clàssica
  • Reconeixement de mites i personatges mitològics en les manifestacions artístiques i literàries posteriors al món clàssic, especialment en l’art i la literatura de les Illes Balears.
  • Mites i herois.
  • Relació dels mites grecs amb la rondallística popular de les Illes Balears.
  • Transmissió de la cultura clàssica fins avui dia.
 • Música
  • Coneixement i valoració d’obres musicals del patrimoni musical balear i universal.
  • Reconeixement de la pluralitat d’estils en la música actual.
  • Interès per conèixer músiques de diferents estils i característiques, per tal d’ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals.
 • Llengua catalana i literatura
  • Introducció a la literatura a través dels seus textos.
  • Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a forma de comunicar les experiències i els coneixements propis, i com a instrument d’enriquiment personal i professional.

Informació relacionada