Església de Santa Maria de Robines. Llit

Descripció

Ñ1I2367 LLIT DE LA MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL DE BINISSALEM
Llit emprat per a muntar l’escenografia de la Mare de Déu d’agost. Consisteix en una caixa de fusta, panxuda i de dimensions considerables. Presenta un treball en relleu que disposa un medalló al centre de cada cara, envoltat d’un fullatge ampul•lós i un putti a cada costat. Els medallons de la part frontal i posterior presenten una creu negre, mentre que els medallons dels laterals inclouen la representació d’un cortinatge amb un estel. Les quatre arestes del moble presenten uns àngels de talla amb les ales desplegades. El llit descansa sobre quatre figures de cans, símbol freqüent a l’art funerari, que sostenen un bastó entre les dents.

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 22 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE ROBINES)
BINISSALEM

General
Objectes: LLIT DE LA MAREDEDÉU MORTA
Seccions: MOBILIARI
Autors: ANÒNIM
Època (classificació): S. XVIII (1a meitat)
Estils: BARROC
Tècniques: FUSTERIA; DAURAT; TALLA POLICROMADA; RELLEU DAURAT
Suports: FUSTA

Mides i marques
Alt: 115
Llarg: 230
Ample: 130

Intervencions
Estat actual: BO
Observacions: El suport és de fusta i està en bones condicions tret de que per efectes del moviment i factors climàtics es poden observar les unions entre les peces estructurals. Les parts que sobresurten més del conjunt del llit presenten un desgast de la policromia. Les potes en forma de ca no formen part del conjunt i de fet en un dels laterals està falcada amb un tros de fusta les cantonades de la part inferior del llit presenten llacunes del daurat mostrant la capa de preparació i la fusta. En general, el llit està en bones condicions tret que la manipulació ha estat dura amb el conjunt.
Recomanades: Intervenció de restauració i ubicació en un context correcte per a la seva conservació.
Realitzades: No estan documentades.

Administració
Núm. Inventari: MDM 0019

Varis
Ubicació topològica: SALA DEL MUSEU (SALA SITUADA A LA DRETA DEL PRESBITERI)
Data de presa de dades: 22/04/04

Submobles del moble
Codi: Submoble

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca
Redacció inicial: 05/10/04
Publicació: 28/9/2022