Lectura en veu alta: respirar i donar vida a un text

Nom artístic

Encuentra tu propia voz

Públic destinatari

A partir de 15 anys

Durada

Mín. 10 h - màx. 20 h (en sessions de 2 h 30 min)

Preu (BI+IVA)

10 sessions: 700,00 € 15 sessions: 1.050,00 € 20 sessions: 1.400,00 €

Espai

Interior/exterior

Any incorporació CACIM

12/04/2021

Descripció

Taller

Sinopsi/Resum

En aquest taller ens centrarem en entendre com s’ha d’interpretar i llegir en veu alta un text en prosa i/o vers. Mitjançant l’anàlisi, l’enteniment i, per tant, la concreció, tant de les línies entonatives com de l’acció dramàtica.
Llegirem en veu alta emprant recursos vocals i gestuals per evocar els personatges i les situacions que apareixen en els textos triats. A través de la lectura dramatitzada adquirirem destreses per fer una lectura expressiva; analitzarem els textos des del seu significat i la intencionalitat i els donarem vida des de la paraula i el gest; ens enriquirem i gaudirem amb la lectura en grup i incorporarem en la nostra vida habilitats, com superar la timidesa, parlar en públic, millorar la comunicació o treballar en equip.
Totes les sessions que impartim són eminentment pràctiques, amb introducció del marc teòric.
Dirigit a:
• Escriptors que necessitin recursos per presentar les seves creacions en públic i disminuir la por escènica.
• Actors que vulguin aprendre el recitat de vers des d’una interpretació versemblant.
• Professors interessats en tècniques per estimular la poesia i la lectura en veu alta en l’alumnat.
• Estudiants de català, que requereixin millorar la dicció i l’entonació, mitjançant pràctiques de lectura activa.
• Aficionats a la poesia que cerquin ampliar els coneixements literaris o les habilitats comunicatives.

Programa

1. Bases fonètiques i de vocalització.
2. Col·locació de la respiració i l’aparell fonador.
3. Maneig de la velocitat de la parla.
4. Tocar l’oient amb la veu. Projecció.
5. Prosòdia versal. L’entonació de la sintaxi i els encavalcaments.
6. Lectura del text: desxifrar la mètrica i el ritme.
7. Transmissió del text a l’oient.
8. Veritat escènica. Dotar de vida el text.
9. Recursos sonors en el recitat.
 

Fitxa artística

Professora especialista en veu escènica i vers: Cristina Francioli / Grafisme: The last film

Característiques de l'espai i condicions tècniques

  • Nombre de participants: min. 6 màx. 14
  • Espai per moure’s còmodament. Interior o exterior amb poc renou.
  • Cadires per descansar.
  • Bona il·luminació per llegir.
  • L’alumnat ha de dur roba i calçat còmodes.

Dades muntatge i desmuntatge

-

Dades de contractació

Cristina Francioli
635235399
info.encuentratupropiavoz@gmail.com


Informació relacionada