Què feim amb els residus?

Descripció de l'activitat

Es fa una presentació a l’aula per saber què s’ha de fer amb els diferents tipus de residus, el seu tractament posterior i la seva reducció.

Objectius

  • Conscienciar sobre els residus que produïm i els problemes ambientals que generen.

  • Conscienciar sobre la necessitat de reduir els residus.

Continguts

  • Els tipus de residus, els contenidors i la recollida selectiva.

  • Els problemes ambientals que generen els residus.

  • Com els podem reduir?

Observacions

Per fer aquesta activitat, l’aula ha de disposar de material audiovisual (ordinador, pantalla i projector o pissarra electrònica).

Més informació

educacioambiental@conselldemallorca.net

971173967/971173932


Informació relacionada