Projecte de funicular aeri al Puig Major

Descripció

L’Arxiu General custodia, en el fons de Carreteres, el projecte de funicular aeri al Puig Major (1930) de l’enginyer Antoni Parietti Coll (1899-1979). El projecte és una obra remarcable de l’enginyeria mallorquina.

L’objectiu d’Antoni Parietti era potenciar el turisme, facilitar l’accés al massís del Puig Major, que ofereix una vista espectacular de la Serra de Tramuntana, i fomentar els esports de neu.

En la memòria del projecte esmenta la possibilitat d’instal·lar-hi un observatori astronòmic, un sanatori d’altura i un far per a l’orientació aèria.

Projectat l’any 1930, el funicular al Puig Major no s’arribà a construir. El cianotip que veis es va presentar al Teatre Principal l’any 1934. El juny de 1936 començaren les obres de la plataforma inferior i quedaren interrompudes un mes més tard per l'esclat de la guerra civil.

Actualment, només queda la plataforma del funicular, que sol ser l’inici de les excursions pel Puig Major.

El 1923 Antoni Parietti fou nomenat enginyer director de Vies i Obres de la Diputació Provincial, per això, a més d’aquest projecte del funicular en el fons de Carreteres, l’Arxiu General custodia documentació administrativa diversa com ara el seu nomenament i altres projectes, dels quals podem destacar les carreteres del port de Pollença a Formentor, la de Lluc a Sóller, la de Cura (Algaida), la del puig de Sant Salvador (Felanitx), etc.