Actualment, al carrer Indústria es conserven quatre molins dels set que s’hi aixecaven a finals del segle XIX. Són els següents: d’en Tià Gran, d’en Lluc (?), de Cas Coqué i d’en Burriada. Datats el 1680, els molins són de tipologia de torre amb base (habitatge). El 1981 varen ser declarats Conjunt Històric Artístic i el 1983 començà la restauració dels quatre molins. 


Informació relacionada