Habitabilitat

Horari per presentar sol·licituds per part de persones físiques no obligades: dilluns, dimecres i divendres de 10.30 a 13.30 hores.