Fitxa 8: Escoltar la Sibil·la

Àrees de coneixement:

 • Música 
  • Coneixement i valoració de les obres musicals del patrimoni musical.
  • Anàlisi auditiva d’elements del procés musical (melodia, ritme, timbre, textura, etc).
  • Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i tecnològics, textos, partitures, musicogrames per comprendre la música.
  • Classificació i discriminació auditiva (veus i instruments).
  • La veu i la paraula com a mitjà d’expressió musical.
  • Lectura i escriptura de la notació musical.
  • Composició, individual o en grup, de peces senzilles a partir de combinacions d’elements i recursos bàsics.

Informació relacionada