Fitxa 5: La Sibil·la i la contrareforma

Àrees de coneixement:

 • Geografia i història
  • Identificació i localització en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc cronològic precís.
 • Llatí
  • Iniciació a les tècniques de traducció i retroversió.
  • Anàlisi morfològica i sintàctica.
  • Paraules patrimonials i cultismes.
 • Llengua castellana
  • Lectura, comprensió i interpretació de diferents textos. Actitud crítica i reflexiva davant la lectura, organització raonada d’idees, exposició i respecte a les dels altres.
  • Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.
  • Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta.

Informació relacionada

 • Fitxa 5: La Sibil·la i la contrareforma

  Descarrega
 • Prohibicions del Cant de la Sibil·la a Mallorca

  Visita