El malbaratament alimentari: amb el menjar no s’hi juga

Descripció de l'activitat

Presentació a l’aula per explicar què és el malbaratament alimentari.

Després es reflexiona sobre les actuacions que es poden fer.

Objectius

  • Conscienciar sobre la gran quantitat de menjar que es malbarata mundialment.

  • Reflexionar sobre la desigualtat que genera.

  • Crear un ambient participatiu de treball a l’aula.

Continguts

  • Com es malbaraten els aliments: comprar, menjar, tudar.

  • Què es pot fer per evitar-ho?

Observacions

Per fer aquesta activitat, l’aula ha de disposar de material audiovisual (ordinador, pantalla i projector o pissarra electrònica).

Més informació

educacioambiental@conselldemallorca.net

971173967/971173932


Informació relacionada