Dibuix de Ricard Anckermann per a la façana del Teatre Principal

Descripció

L’Arxiu General custodia, en el fons de la Diputació Provincial, la sèrie d’expedients d’obres en edificis propietat de la Diputació que inclouen: projectes d’obra, liquidacions, plànols, etc.

En aquesta sèrie, entre els expedients d’obres del Teatre Principal, que abasten del 1849 fins al 1979, hi ha el projecte de la reforma de la façana de Joan Guasp, del 1895, que inclou el projecte decoratiu del nou frontó encarregat per la Diputació a Ricard Anckermann Riera, que titulà Al·legoria de les Illes Balears.

Es tracta d’un esbós a carbó sobre paper de 47,5 x 166 cm, amb anotacions numèriques sobre retícula que tradueixen la disposició espacial de les peces escultòriques del frontó decoratiu del 1896. Com es pot veure en les imatges, la composició s’adapta al coronament triangular de la façana del Teatre: situa les figures principals, les tres dones que personifiquen les illes, dretes a la part central i distribueix les muses i la resta de figures assegudes o reclinades en els laterals, adaptant-les als laterals decreixents del frontó.

Ricard Anckermann Riera (1842-1907) va ser un reconegut pintor en la seva època, va destacar per la gran tècnica de dibuix i la varietat de gèneres que tractà: històric, mitològic, paisatges, marines, retrat. També va ser professor i director de l’Acadèmia de Belles Arts de Palma.

Per conèixer millor aquest artista, i la seva vinculació amb la Diputació Provincial, es poden consultar altres sèries documentals dels fons de la Diputació: Adquisició de béns inventariables, Nomenaments de personal, Expedients d’obres en edificis d’altres institucions i l’autorització de la Diputació per obtenir dues reproduccions en guix del model de frontó del Teatre Principal (sig. X-386/29), etc.