Desdoblament de l’Ma-19


Projecte

Títol:

Desdoblament de l’Ma-19, des del final de la variant de Llucmajor fins a Campos 

 

Clau:

15-32.0-DC

Data d'inici:

05-10-2018

Termini d'execució:

22 mesos

 

Localització:

Llucmajor-Campos

 
 

Descripció

L’objectiu d’aquesta intervenció és la prolongació de l’Ma-19 des del final de la variant de Llucmajor fins a Campos per duplicació de calçada, amb una longitud aproximada de 9,2 km.

La coexistència de trànsit local amb trànsit de llarg recorregut entre la zona de Palma i la zona costanera, al sud-est de l’illa, un cop superat el final de l’autopista de Llevant, provoca dificultats considerables en el trànsit de l’Ma-19 entre Llucmajor i Campos, que es manifesten en un índex elevat de perillositat i casuística similar a la que es donava en el tram anterior entre s’Arenal i Llucmajor, previ a les obres del tram i al desdoblament.

Tot i que entre Llucmajor i Campos no es produeixi l’encreuament amb altres vies, sinó únicament accessos a camins locals, es considera convenient mantenir la distància entre enllaços per a canvis de sentit, seguint el mateix criteri per a la resta de l’itinerari.
 


Adjudicació

Import:

27.494.171,22 € (IVA inclòs)

Contractista:

Constructora Pirenaica, SA - Afex, SA

Assistència tècnica:

Grusamar Ingeniería y Consulting, SL


Informació relacionada

  • Desdoblament de l’Ma-19, des del final de la variant de Llucmajor fins a Campos

    Visita