Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

L’àrea d’Urbanisme del Consell de Mallorca s’encarrega de la tramitació administrativa dels procediments relatius al planejament urbanístic que preveu la legislació autonòmica. Són procediments variats que poden incloure bé l’exercici de la competència per a l’aprovació definitiva dels planejaments o bé l’emissió d’informes o dictàmens previs quan la competència per a l’aprovació s’assigna als municipis.

També s’encarrega d’altres matèries en aquest camp, com ara la tramitació dels expedients de declaració d’interès general de determinades activitats a implantar en sòl rústic.

Elabora informes sobre determinats projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental quan afecten competències del Consell de Mallorca, sobre procediments d’expropiacions urbanístiques, sobre la implantació d’habitatges en sòl rústic o sobre l’autorització d’obres provisionals.

Avalua tècnicament i jurídicament les sol·licituds queformula la ciutadania relatives a l’expedició de cèdules d’habitabilitat i a les autoritzacions d’obres que resultin permeses a la zona del litoral.

Gestiona el Registre Insular d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Podeu accedir a la tramitació de les sol·licituds des de l’apartat Tràmits i procediments relacionats d’aquesta pàgina.

El Consell destinarà Can Domenge a habitatge social

El Consell destinarà Can Domenge a habitatge social

(22/02/2019)

Es construiran 244 habitatges de lloguer, un espai de zona verda i equipaments per a la ciutadania.

El Consell de Mallorca possibilitarà ampliar el parc d'habitatge de lloguer social amb la cessió dels terrenys per a la seva construcció. La institució insular ha cedit a l'IVABI 32.000 metres quadrats de la finca de Can Domenge, a Palma, on es construiran 244 habitatges de protecció oficial (HPO). Avui, el president del Consell, Miquel Ensenyat, ha signat el protocol que recull l'acord amb el Govern de les Illes Balears, propietari de la resta dels terrenys. En concret, les dues institucions sumen 53.000 metres quadrats on, a més dels habitatges, es crearà un espai de zona verda i equipaments per a la ciutadania.

El protocol signat pel president Miquel Ensenyat i la presidenta del GOIB, Francina Armengol, contempla a petició del Consell, dedicar una part d'aquests habitatges a persones majors. La intenció és desenvolupar un pla pilot d'habitatges supervisats com a alternativa a les residències. El Consell, que es reservarà una part dels habitatges construïts, també destinarà una part a atendre casos d'emergència social. Aquests habitatges seran gestionats per l'IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials).

El Consell Executiu de la institució insular ha aprovat aquest divendres aquest protocol que s'ha impulsat des dels departaments de Modernització i Funció Pública i de Territori i Infraestructures. Concretament, la consellera de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, ha sigut l'encarregada d'elevar formalment la proposta del protocol al Consell Executiu i des de Territori s'ha fixat la xifra d'habitatges que es podien construir tenint en compte la parcel·la existent i el tipus de planejament.

El president del Consell, Miquel Ensenyat, ha recordat que la construcció d'habitatge protegit va ser la "gran víctima de la recessió i les retallades pressupostàries". Ara, segons Ensenyat, "tenim la ferma voluntat de protegir el dret a l'habitatge i posar límits al casino especulatiu". Així, el president insular ha destacat que amb aquest acord "queda ben palès quina és la prioritat de les actuals institucions progressistes respecte del sòl de titularitat pública". En aquest sentit, ha agraït la implicació de l'ajuntament de Palma que ja ha anunciat que modificarà els usos dels terrenys de manera que es puguin destinar a ús d'habitatge.

Amb tot, Miquel Ensenyat ha incidit en la importància que aquests habitatges es destinin únicament al lloguer. "La falta d'habitatge protegit es deu a la falta de pressupost dels últims anys i al fet que gran part dels habitatges es desqualifiquen al cap d'un temps i passen al mercat lliure. Les desqualificacions impedeixen tenir un parc estable i que hi hagi rotació en funció de les necessitats dels ciutadans. Això ara no passarà", ha conclòs Ensenyat.  Els terrenys cedits pel Consell estan ubicats entre el carrer Uruguai, el poliesportiu de Sant Ferran, el carrer Ardiaca, el velòdrom i els terrenys de la Llar de la Joventut.
 

 

Cèdules d'habitabilitat

Litoral

Planejament

Arxiu de planejament

Declaració d'interès general

Emissió d'informes

Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC)

Tràmits i procediments relacionats