Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

L’àrea d’Urbanisme del Consell de Mallorca s’encarrega de la tramitació administrativa dels procediments relatius al planejament urbanístic que preveu la legislació autonòmica. Són procediments variats que poden incloure bé l’exercici de la competència per a l’aprovació definitiva dels planejaments o bé l’emissió d’informes o dictàmens previs quan la competència per a l’aprovació s’assigna als municipis.

També s’encarrega d’altres matèries en aquest camp, com ara la tramitació dels expedients de declaració d’interès general de determinades activitats a implantar en sòl rústic.

Elabora informes sobre determinats projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental quan afecten competències del Consell de Mallorca, sobre procediments d’expropiacions urbanístiques, sobre la implantació d’habitatges en sòl rústic o sobre l’autorització d’obres provisionals.

Avalua tècnicament i jurídicament les sol·licituds queformula la ciutadania relatives a l’expedició de cèdules d’habitabilitat i a les autoritzacions d’obres que resultin permeses a la zona del litoral.

Gestiona el Registre Insular d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Podeu accedir a la tramitació de les sol·licituds des de l’apartat Tràmits i procediments relacionats d’aquesta pàgina.

El Consell de Mallorca no ultima la declaració d’interès general del projecte Arenal & Dunas & Resort SL

El Consell de Mallorca no ultima la declaració d’interès general del projecte Arenal & Dunas & Resort SL

(15/05/2019)

El Consell de Mallorca vol aclarir, arran d’una informació publicada en un mitjà de comunicació, que l’expedient d’autorització d’activitats per a la declaració d’interès general del projecte d’Arenal & Dunas & Resort SL a Son Bunyola (Banyalbufar) és en la fase inicial, ja que es troba en exposició pública.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) de 7 de maig de 2019 es va publicar que l’expedient d’autorització d’activitats per a la declaració d’interès general del projecte d’Arenal & Dunas & Resort SL quedava sotmès a exposició pública durant trenta dies. Això significa que es troba en període d’al·legacions, segons el que disposen la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Un cop acabat el termini d’al·legacions, s’haurà d’iniciar la tramitació d’estudi d’impacte ambiental. En aquesta fase, més d’una desena d’organismes públics han d’emetre informes perquè la Comissió Balear de Medi Ambient emeti una resolució ambiental. Per acabar, quan se sàpiga quina tramitació li dona la Comissió Balear de Medi Ambient, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme estudiarà tots els informes i durà la resolució de l’expedient a una de les sessions mensuals per valorar si és procedent la declaració d’un interès general. 

Cèdules d'habitabilitat

Litoral

Planejament

Arxiu de planejament

Declaració d'interès general

Emissió d'informes

Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC)

Tràmits i procediments relacionats