Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

L’àrea d’Urbanisme del Consell de Mallorca s’encarrega de la tramitació administrativa dels procediments relatius al planejament urbanístic que preveu la legislació autonòmica. Són procediments variats que poden incloure bé l’exercici de la competència per a l’aprovació definitiva dels planejaments o bé l’emissió d’informes o dictàmens previs quan la competència per a l’aprovació s’assigna als municipis.

També s’encarrega d’altres matèries en aquest camp, com ara la tramitació dels expedients de declaració d’interès general de determinades activitats a implantar en sòl rústic.

Elabora informes sobre determinats projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental quan afecten competències del Consell de Mallorca, sobre procediments d’expropiacions urbanístiques, sobre la implantació d’habitatges en sòl rústic o sobre l’autorització d’obres provisionals.

Avalua tècnicament i jurídicament les sol·licituds queformula la ciutadania relatives a l’expedició de cèdules d’habitabilitat i a les autoritzacions d’obres que resultin permeses a la zona del litoral.

Gestiona el Registre Insular d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Podeu accedir a la tramitació de les sol·licituds des de l’apartat Tràmits i procediments relacionats d’aquesta pàgina.

El Consell autoritza els promotors de la reforma de l’Hotel Don Pedro a reprendre l’obra

El Consell autoritza els promotors de la reforma de l’Hotel Don Pedro a reprendre l’obra

(12/03/2019)

El Consell de Mallorca, mitjançant el Servei d’Autoritzacions del Departament de Territori i Infraestructures, ha autoritzat aquest dimarts els promotors de la reforma de l’Hotel Don Pedro de Cala Sant Vicenç a Pollença a reprendre l’obra paralitzada fa unes setmanes per una deficiència en la documentació aportada. 

Les persones interessades han aportat amb la sol·licitud el certificat municipal de legalitat de l’edifici i el projecte del conjunt de la reforma que s’adequa a la normativa vigent, segons ha comprovat el Servei d’Autoritzacions. Amb tot, les obres de reforma es poden reprendre per part del Consell, si bé ara la resta d’administracions competents també s’han de pronunciar.

Pel que fa a l’Hotel Vistamar, annex a l’Hotel Don Pedro, l’empresa està pendent d’esmenar les deficiències per tirar endavant la reforma. 
 

Cèdules d'habitabilitat

Litoral

Planejament

Arxiu de planejament

Declaració d'interès general

Emissió d'informes

Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC)

Tràmits i procediments relacionats