Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere Posició del Departament de Territori després de l'anunci d'HABTUR de denunciar la zonificació de les estades turístiques en habitatges per a Mallorca

Posició del Departament de Territori després de l'anunci d'HABTUR de denunciar la zonificació de les estades turístiques en habitatges per a Mallorca

(29/11/2018)

El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca vol manifestar, després de l'anunci d'HABTUR de denunciar la zonificació de les estades turístiques en habitatges per a Mallorca, que la patronal té tot el dret a presentar aquest tipus de recurs, si bé no és cap sorpresa i era previsible la possible interposició d'un contenciós administratiu davant els tribunals.

La conseqüència de prosperar aquest recurs seria que es podria acabar amb el lloguer en els habitatges plurifamiliars a l'illa. I totes les poblacions on actualment el lloguer d'habitatges plurifamiliars es permet, estaria prohibit. Per tant, només seria possible el lloguer als unifamiliars tal com preveu la disposició transitòria primera de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que remet a la llei, a falta de desplegament reglamentari d'aquesta.  

La zonificació del Consell de Mallorca és una eina d'ordenació territorial provisional, en tant que cada municipi haurà de desenvolupar la seva pròpia planificació un cop aprovat definitivament el Pla d'Intervenció d'Ámbits Turístics (PIAT) de l'illa de Mallorca.