Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere Nova convocatòria pública de patrocinis de la Fundació Mallorca Turisme

Nova convocatòria pública de patrocinis de la Fundació Mallorca Turisme

(01/08/2019)

La Fundació Mallorca Turisme ha publicat una nova convocatòria de patrocinis per a projectes que generin un retorn publicitari per a la «marca Mallorca».

Els tipus de projectes als quals dona suport aquesta convocatòria són els que milloren la competitivitat turística de Mallorca, a través d’iniciatives i d’accions promocionals relacionades amb:

-    Projectes que cerquin la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca.

-    El desenvolupament de projectes i d’accions per incrementar la qualitat de l’oferta turística i del producte turístic de Mallorca.

-    Accions que tenguin per objectiu millorar la qualitat, la competitivitat i el posicionament de les marques de la Fundació Mallorca Turisme en els mercats emissors, per consolidar la posició en el sector.

-    Donar a conèixer la «marca Mallorca» com a destinació turística en els mercats nacional i internacional, a través dels diferents productes turístics en els quals l’FMT estigui treballant.

Només són accions susceptibles d’obtenir patrocini aquelles que demostrin una perspectiva de retorn turístic i no del producte en si mateix.

Les iniciatives que es poden presentar a aquesta convocatòria han de ser dels tipus següents:

-    Projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que contribueixin a la creació de producte i a la promoció, comercialització i diversificació turística de Mallorca.

-    Jornades, trobades, conferències, congressos, simpòsiums i fòrums, exposicions, tallers, viatges de premsa, viatges de familiarització, tallers o accions similars.

-    Altres accions que es puguin valorar, d’acord amb l’esperit de la convocatòria.

El pressupost màxim d’aquesta convocatòria és de 264.000 euros (imposts inclosos).

La quantia màxima que es pot sol•licitar és de 14.999,99 €, IVA exclòs. En cap cas aquesta quantitat pot superar el 30 % del pressupost total. Si els projectes tenen un import inferior a 125.00 €, el patrocini pot ser d’un màxim de 8.000 €.

Més informació: http://bit.ly/2Y6r5bE.