Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere Nova convocatòria de subvencions per a l’artesania de Mallorca 

Nova convocatòria de subvencions per a l’artesania de Mallorca 

(13/07/2021)

El Consell de Mallorca torna a donar suport als artesans de l’illa amb l’objectiu de millorar la competitivitat i modernització del sector artesanal així com promoure la comercialització dels productes artesans, difondre el patrimoni cultural de l’artesania i garantir el coneixement i manteniment dels oficis artesans acreditats en l’illa de Mallorca.

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Comerç i Artesania, ha convocat diferents línies d’ajuda a projectes, programes i activitats desenvolupades entre el 6 de setembre de 2020 i el 20 de setembre de 2021 en el sector de l’artesania. 

L’import total de 238.000 euros previst es distribuirà als projectes d’actuació presentats de la següent manera: 226.000 € destinats a empreses artesanes i 12.000 € a associacions d’artesania. 

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, destaca “que continuam apostant pel producte de Mallorca, entenent-lo com un conjunt ampli de sectors que van des de la producció agroalimentària fins al producte artesà més tradicional, però també aquells d’oficis artesans més actuals.”. Així mateix, Alzamora explica que, com a novetat, i “perquè sabem com d’important és la digitalització, augmentam la quantia econòmica de les ajudes per a la creació de pàgines web i per a l’adquisició d’equipament informàtic”.


Objectiu i pressupost de cada convocatòria

Són objecte de subvenció, en quant a millora de la competitivitat, les inversions en adquisició d’immobilitzat per a millorar les aules i tallers de formació, espais de mostra, el procés de producció i/o la venda i comercialització del producte artesà (béns d’equipament, maquinària, utillatge, mobiliari i carpes per a fires). 

I pel que fa a la modernització, s’inclouen la  creació i/o modificació de pàgines web referides a la seva acreditació artesanal, l’adquisició d’equipament informàtic, sistemes operatius i desenvolupament d’aplicacions informàtiques. Així:

L’adquisició d’equipament informàtic és subvencionable fins a 2.000 €.
La quantia màxima de la subvenció de la pàgina web sense passarel•la de pagament són 2.500 €.
La quantia màxima de la subvenció de la pàgina web amb passarel•la de pagament són 4.000 €.

 

Beneficiaris:

Associacions

Petites i mitjanes empreses, comunitats de béns i autònoms

Subvenció mínima per projecte:

500€

500€

Subvenció máxima per projecte:

6.000€

4.000 €

El procediment per concedir les subvencions es farà per concurrència competitiva i les sol•licituds es poden presentar del dimecres 14 de juliol fins al 3 d’agost.


Beneficiaris 

Tenen la consideració de beneficiaris les empreses i les comunitats de béns del sector de l’artesania amb possessió del document de qualificació artesanal (DQA) en vigor, acreditant també el mestre artesà responsable de la producció. També ho son els empresaris autònoms disposat de la Carta d’Artesà (CA) i/o la Carta de Mestre Artesà (CMA) en vigor.
Les associacions han d’estar inscrites en el registre corresponent i han de tenir un mínim d’un 80% d’associats en possessió d’una acreditació artesana.

S’ha de tenir el seu domicili fiscal, sucursal, delegació o establiment permanent a l’illa de Mallorca.