Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

La memòria anual de l'Agència de Defensa del Territori confirma la consolidació d'aquest organisme de disciplina urbanística

La memòria anual de l'Agència de Defensa del Territori confirma la consolidació d'aquest organisme de disciplina urbanística

(27/11/2019)

Registra durant 2018 un increment general de la seva activitat

L'Agència de Defensa del Territori, durant la presentació de la seva memòria anual, ha informat de les dades d'activitat duites a terme durant l'any 2018. Unes dades que mostren la consolidació de l'Agència en la seva funció inspectora però sobretot de conscienciació i intencionalitat preventiva, ja que s'ha incrementat notablement l'execució de mesures durant el període voluntari.

"Dins aquesta legislatura, la voluntat del Consell de Mallorca és seguir apostant per l'Agència de Defensa del Territori, i a més, enfortir-la. Això es reflecteix en els pressupostos del Departament de Territori per a l'any 2020, ja que s'ha incrementat l'aportació del Consell a l'Agència, que passa de 515.000 a 965.000 euros, cosa que li permetrà disposar de més liquiditat i capacitat de gestió", ha apuntat la consellera de Territori i presidenta de l'Agència de Defensa del Territori, Maria Antònia Garcías.

Durant 2018 s'han incrementat, més del doble amb relació a l'any anterior, les denúncies presentades, passant de 100 a 218. Aquesta xifra inclou tant les denúncies presentades per particulars com per altres organismes, com el Seprona, agents de l'Ibanat i altres administracions. "Això és una mostra de col·laboració institucional entre les diferents administracions públiques, que cada vegada funciona millor", ha apuntat el director gerent de l'ADT, Tomeu Tugores, durant la presentació de la memòria.

Tugores ha recordat també que, per primera vegada i des de març de 2019, hi ha un portal de denúncies que permet fer denúncies de manera anònima, i ha apuntat que, de moment, ja hi ha 124 denúncies presentades durant 2019 per aquesta via.

Amb relació a les ordres de demolició i sancions imposades durant l'any 2018, l'ADT va dictar 91 ordres de demolició, envers les 72 de 2017. Les sancions imposades varen ser 217, envers les 110 de 2017. Per tant, hi ha hagut un increment en aquestes dues activitats. L'import anual de les sancions i multes imposades durant 2018 es va situar en 5'25 milions euros.

Durant 2018 es continua incrementant el nombre de demolicions executades, arribant a 97 demolicions; 66 es varen executar abans que l'Agència ordenés la i 22 s'han fet dins el termini voluntari que dóna l'Agència als propietaris. Aquests 88 casos, que representen el 90% del total, són demolicions que han duit a terme els propietaris i acollint-se a possibilitat de reduir de manera significativa l'import de la sanció econòmica (entre 80 i 90% de reducció import).

Amb relació a les demolicions, Tugores ha recordat que "l'objectiu de l'ADT no és recaptatori ni sancionador, sinó preventiu. La intenció principal és que es restitueixi el paisatge i el territori de Mallorca al seu estat anterior a la infracció urbanística"

"Aquestes dades demostren que l'activitat sostinguda durant els darrers anys de l'ADT ha fet que els infractors estan reaccionant i s'acullen a possibilitat d'execució voluntària a la demolició. Cada vegada hi ha més consciència que l'Agència actua i arriba fins al final", ha apuntat Tugores.

Les actuacions de l'ADT durant 2018 han estat superiors als municipis que tenen delegada la seva competència a l'Agència, però també mostra com l'Agència està actuant sobre tot el territori de l'illa, no només als municipis que tenen delegada la competència de disciplina urbanística. A 2018 hi havia 26 municipis amb competència delegada a l'ADT, una xifra que actualment (2019) és de 27, més de la meitat dels municipis de Mallorca.

Trobareu la Memòria de l'Agència de Defensa del Territori en el següent enllaç:

https://web.conselldemallorca.cat/sala-de-premsa/-/asset_publisher/LIbxoNJtKMAY/content/la-mem-c3-b2ria-anual-de-l-ag-c3-a8ncia-de-defensa-del-territori-confirma-la-consolidaci-c3-b3-d-aquest-organisme-de-disciplina-urban-c3-adstica-1/559414?