Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca presenta els informes finals sobre el tractament de la infància als mitjans de comunicació i la participació amb perspectiva de gènere

L’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca presenta els informes finals sobre el tractament de la infància als mitjans de comunicació i la participació amb perspectiva de gènere

(13/12/2022)

Catalina Cladera i Sofia Alonso han participat a la sessió plenària de l’OIAMM a on també s’han exposat les propostes del futur Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera i la consellera de Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, juntament amb la directora insular d’Infància i Família, Maria Ángeles Fernández, han presidit avui la cinquena sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (OIAM), un òrgan col·legiat i d’assessorament que reuneix administracions i tots els agents socials implicats en el dia da dia dels infants i adolescents de Mallorca amb l’objectiu de fomentar i garantir els seus drets socials.

La presidenta Cladera ha destacat «la importància d’un espai de participació com aquest, on institucions i entitats relacionades amb els àmbits dels joves col·laboren de manera activa per impulsar estudis i investigacions que ens permetin desenvolupar iniciatives eficients per garantir els drets i el benestar dels més joves de Mallorca».

«Els drets de la infància i l’adolescència són al centre de les nostres polítiques, però també han de ser prioritaris per a les famílies i la societat en general. Impulsar iniciatives que contribueixin al seu benestar i implicar-los de manera activa en tots els àmbits en què desenvolupen les seves vides ens fa avançar cap a una societat més justa, inclusiva i plural», ha dit Alonso a la seva intervenció. 

Precisament avui s’han presentat els informes finals dels dos grups de treball que es constituïren el juliol de 2021 per tal d’analitzar el tractament informatiu de les persones menors d’edat als mitjans de comunicació locals i nacionals, per una banda, i la participació amb perspectiva de gènere a la infància a l’altre. En ambdós casos, els equips de feina han comptat amb la participació de representants de diferents entitats i administracions relaciones amb la infància i l’adolescència, així com amb persones expertes en les respectives matèries.

A l’informe final sobre el Tractament de la infància als mitjans de comunicació s’assenyala que, si bé es respecta el dret de la imatge dels infants, el 80% de les informacions publicades fan referència als que es troben en situació de vulnerabilitat. Igualment, s’observa una mancança de les veus d’infants i joves a les notícies avaluades (només es constata la seva participació en l’11%) i que és fa poc ús de fonts institucionals o expertes en matèria de protecció. 

Un altre aspecte que destaquen les conclusions és l’ús del llenguatge inadequat en certs casos, especialment a l’hora d’emprar el verb «prostituir», en lloc d’«explotar» o  «abusar». Es recomana fomentar la nomenclatura de manera curosa ja que fer-ne mal ús, destaca l’informe, pot amagar, confondre naturalitzar i fomenta la revictimització i l’estigmatització de les víctimes. 

En aquest sentit, es recomana facilitar formació als i les professionals dels mitjans pel que fa al tractament informatiu de casos d’explotació sexual; conscienciar, sensibilitzar i donar suport a la difusió d’aquesta problemàtica per aconseguir un posicionament social protector cap a les víctimes. En el cas de la sensibilització i conscienciació de la societat, és important dotar d’eines pràctiques per poder actuar davant aquesta xacra facilitant directoris, punts informatius o citar entitats especialitzades a on recórrer. 

És necessari, conclou l’informe, «no caure en el sensacionalisme ni en la politització de temàtiques relacionades amb la infància i l’adolescència perquè, al cap i a la fi, són subjectes de drets amb unes necessitats i característiques concretes». 

Per altra banda, a l’informe sobre La participació de la infància i l’adolescència amb perspectiva de gènere, s’ha remarcat la dificultat per treballar amb perspectiva de gènere  ja que el model del patriarcat és estructural i és necessària la formació tant per a les persones adultes com per als nins, nines i adolescents. Així mateix, es fa palesa la necessitat de coordinar les diferents accions formatives que es realitzen a l’àmbit educatiu i a altres entorns com ara casals, associacions o consells infantils, per tal de comptar amb una oferta coherent i amb criteris de qualitat. 

Finalment, durant el ple d’avui de l’Observatori també s’han presentat les propostes que s’implementaran en el futur Pla de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM), una vegada siguin aprovades pel Ple del Consell de Mallorca.  La institució insular va aprovar per unanimitat l’elaboració del PADIAM l’estiu de 2021 per comptar així amb un document de referència per introduir la perspectiva de la infància i l’adolescència a les polítiques del Consell de Mallorca.

Cal recordar que l’IMAS va crear aquest Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca fa finals de 2020 per poder conèixer la situació real que viuen els infants i adolescents de l’illa, fomentar el respecte dels seus drets i proposar polítiques socials encaminades a millorar els diferents àmbits que els afecten des de la seva perspectiva. Es tracta d’un òrgan col·legiat i d’assessorament, un espai de participació per a tots els agents socials vinculats a l’àmbit de la infància.