Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere L’Observatori de la Infància i Adolescència de l’IMAS engega el Pla de l’atenció i els drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

L’Observatori de la Infància i Adolescència de l’IMAS engega el Pla de l’atenció i els drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

(04/06/2021)

L’òrgan ha acordat també la creació d’un grup de feina sobre el tractament del col•lectiu als mitjans de comunicació i un altre per fomentar la intervenció efectiva i real dels infants i adolescents en la presa de decisions que els afectin de manera directa.

El conseller de Drets Socials i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, ha presidit avui la segona sessió plenària de l’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca (OIIAM), a la qual també hi ha assistit la directora insular d’Infància i Família, Maria Àngeles Fernández, com a vicepresidenta. L’OIIAM és un òrgan col•legiat, assessor i consultiu de l’IMAS en matèria dels drets de la infància a Mallorca i on participen altres entitats públiques, privades i experts en l’àmbit.

L’OIIAM ha fet avui la primera passa per a l’elaboració del Pla de l’atenció i els drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM) amb la posada en marxa d’un diagnòstic que permeti tenir una visió del col•lectiu i identificar les necessitats reals per marcar les línies d’actuació i fer propostes d’intervenció i actuació. La Comissió Permanent va acordar a la primera sessió de l’OIIAM iniciar el PADIAM que liderarà l’IMAS. 

A més, durant la sessió, l’OIIAM ha constituït dos grups de treball: un, sobre infància, adolescència i mitjans de comunicació i, un altre, sobre perspectiva de gènere i participació infantil. “Partint del principi que els infants i adolescents són membres actius de la societat i subjectes de drets que s’han de garantir, és necessari promoure projectes i polítiques públiques que propiciïn la seva participació a la societat i reafirmin la seva imatge de persones amb drets, deures i oportunitats idèntiques a les de la població en general”, ha destacat Javier de Juan.  

El grup de treball es constitueix amb l’objectiu de fomentar la igualtat de gènere i cercar mecanismes per a una participació real i efectiva de la infància i l’adolescència a l’hora de prendre decisions que els afectin a ells de manera directa. En aquest sentit, han estat els mateixos infants centres d’acolliment residencial de l’illa qui han proposat els lemes de l’OIIAM. 

“Ajudant als nins i nines a aconseguir els seus drets”, “Per mi, per tots els nins i nines” i “Som nins i nines amb sentiments” seran els emblemes triats pels vocals de l’OIIAM d’entre totes les propostes presentades. Just per involucrar-los en aquest òrgan també han dissenyat el logotip que identificarà l’organisme. 

D’altra banda, i per tal de fomentar un tractament mediàtic que respecti l’interès superior dels infants i adolescents, en especial el dels més vulnerables, amb l’objectiu que cap acció comunicativa pugui contravenir la seva protecció i defensa dels seus drets s’ha creat el grup infància, adolescència i mitjans de comunicació. A més de per vocals de l’OIIAM, estarà integrat per membres de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, que ja compta amb un grup similar, i representants de corporacions que aglutinin professionals dels mitjans de comunicació.

“Els infants, adolescents i joves poden haver viscut situacions de vulnerabilitat i amb problemàtiques complexes i específiques que requereixen una gran implicació de les administracions públiques, de la ciutadania i també dels mitjans de comunicació. Tots som responsables de defensar els drets del col•lectiu des del rol que ens correspon”, ha explicat Mari Ángeles Fernández. 

A més, a la sessió plenària, que s’ha celebrat a l’edifici de Son Lledó de la UIB, s’ha presentat la nova web de l’OIIAM, on es pot consultar tota la informació relacionada amb l’organisme, i s’ha informat dels primers resultats de la campanya de l’IMAS sobre els acolliments familiars així com els dos nous programes dirigits a menors estrangers no acompanyats (ACOTE) i a infants amb necessitats especials (ABRIC). 

L’OIIAM es va constituir formalment el novembre de 2020 amb l’objectiu de contribuir al foment i respecte dels drets dels menors, dur a terme investigacions i estudis per conèixer l’estat de la població infantil i adolescent de Mallorca i proposar polítiques socials encaminades a millorar els diferents àmbits que els afecten.