Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere L’IMAS tutela 359 menors en 30 centres residencials

L’IMAS tutela 359 menors en 30 centres residencials

(13/01/2020)

Del total d’infants i joves en centres de l’IMAS, 278 són adolescents.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) té actualment 359 menors tutelats en algun dels 30 centres propis o concertats que donen atenció residencial a infants  joves amb mesures de protecció. D’aquests menors que romanen a centres, 278 són adolescents. Des de l'Imas s'han identificat 16  víctimes d'explotació sexual infantil; 15 nines i 1 nin, dels quals 2 resideixen en centres d’acollida de la península. En tots aquests casos s’ha actuat seguint el protocol de l’IMAS i s’ha informat en tot moment a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

En aquest sentit el protocol estableix que quan qualsevol professional d’un centre de protecció té sospites o indicis que un o una menor pugui ser víctima d’explotació sexual infantil ha de recaptar tota la informació possible i elaborar un informe d’incidències. Posteriorment s’ha de notificar el cas al RUMI (Registre Unificat de Maltractament Infantil), i paral•lelament es deriva el menor a la UVASI (Unitat de Valoració de l’Abús Sexual Infantil) per tal que aquesta valori la credibilitat del testimoni del o de la menor. El possible cas es comunica a Fiscalia de Menors, Policia Nacional o Guàrdia Civil amb l’informe d’incidències i tota la documentació relacionada amb el cas. 

Des de el 2016 l’IMAS forma part d’una comissió interinstitucional, juntament amb el Govern de les Illes Balears, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que treballa per combatre la tracta i explotació sexual de menors. Arrel de la participació en aquesta comissió l’IMAS posà en marxa el 2017 una instrucció que estableix un protocol per a detectar, obtenir informació i coordinar la intervenció davant possibles casos d’aquest tipus.

Des de l’IMAS es fa un seguiment des les actuacions policials i/o judicials que venguin motivades per aquesta comunicació a Fiscalia i que entrin dins l’àmbit d’actuació de la direcció insular d’Infància i Família. Atès que es tracta d’expedients de protecció de menors, totes les actuacions estan subjectes a a reserva i confidencialitat.

El servei d’Infància i Família de l’IMAS treballa de forma coordinada amb els serveis especialitzats en infància i família tant de la Policia Nacional (UFAM, Unidad de Atención a la Familia y la Mujer) com de la Guàrdia Civil (EMUME Equipo de Mujer-Menor), amb els quals es mantenen reunions periòdiques (4 en els darrers 3 mesos) i als qui en tot moment es facilita l’accés als expedients i la comunicació amb els i les menors implicades.

Així mateix, l’IMAS també treballa amb la Fundación AMARANTA, (especialitzada en l’atenció a menors i dones víctimes de trata. En aquest sentit l’IMAS disposa d’un centre especialitzat gestionat per l’entitat, per a donar acollida a aquest tipus de menors i en el cas que es consideri necessari per la seva seguretat es poden traslladar les menors a altres centres d’acollida residencial de la península.