Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere IMAS i Govern firmen un protocol per millorar la coordinació en matèria de protecció a les persones menors d’edat

IMAS i Govern firmen un protocol per millorar la coordinació en matèria de protecció a les persones menors d’edat

(10/08/2022)

L’objectiu és garantir als professionals l’accés ràpid i actualitzat a tota la informació referent als joves amb mesura de protecció que tenen una mesura de justícia juvenil.

Garantir la màxima informació actualitzada als professionals que treballen en l’àmbit de protecció al menor i la justícia juvenil i ser així més eficients en les actuacions que es plantegin per a cada cas. Amb aquest objectiu l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i la conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears han firmat el primer conveni de cooperació que fixa uns determinats protocols per actuar amb els infants i adolescents que estan o han estat sotmesos a la vegada a mesures de protecció i de justícia juvenil.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, i la consellera d’Afers Socials i Esports del Govern, Fina Santiago, han firmat aquest conveni, que farà més eficient la col•laboració interadministrativa entre l’IMAS i la direcció general d’Infància, Joventut i Famílies (DGIJF) i la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, ambdues dependents del Govern, per agilitzar i unificar les intervencions i el canal d’intercanvi d’informació.

En aquest sentit, la consellera Sofia Alonso assenyala que «establim uns mètodes d’actuació clars i universals, que milloraran encara més una col•laboració que ja existia i que és clau per garantir la protecció de les persones menors d’edat i facilitar la tasca dels professionals que treballen per garantir la seva plena inserció social», i ha afegit que «especialment en casos d’especial vulnerabilitat, com pot ser un maltractament, és important ser àgils a l’hora d’actuar».

A l’acte de la firma també hi ha estat present la directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández Valiente, qui ha recalcat que «és important tenir ben fixats uns criteris perquè tots els professionals tenguin clar en tot moment les passes a seguir i fer així més senzill el seguiment de cada cas particular».  

Per la seva part, la consellera Fina Santiago ha manifestat que «cada vegada més, hi ha menors que comparteixen mesures en el sistema de protecció i en el sistema de justícia juvenil. S’ha de garantir el mateix tractament d’actuació en cada menor afectat, així com agilitzar la coordinació entre els dos sistemes. Aquest protocol ho facilita. Un protocol necessari també perquè els menors afectats són altament vulnerables».

Concretament, d’acord amb aquest conveni de cooperació, s’estableix:

  • Un protocol de col•laboració tècnica i administrativa específic per atendre les persones menors d’edat que tenguin a la vegada una mesura de protecció i una de justícia juvenil, compartint informació de cada cas, amb accés a les bases de dades respectives, i creant-se una comissió de seguiment perquè això es compleixi.
  • Una coordinació específica en situacions greus i/o urgents de maltractament infantil per abús sexual o explotació sexual infantil de les persones menors d’edat amb mesura de justícia juvenil.
  • Un protocol per accedir als expedients amb mesura de protecció per part del personal adscrit al programa Atura’t, de la DGIJF. El programa Atura’t està especialitzat en l’atenció a les persones menors d’edat que han comès un delicte contra la indemnitat sexual; per poder dur a terme una millor avaluació i tractament, és important que els seus professionals puguin accedir, si s’escau, a la informació d’altres serveis de l’IMAS per on prèviament hagi passat aquest jove.  
  • Els compromisos econòmics d’ambdues parts:
    • Respecte a les despeses de les persones menors d’edat tutelades que compleixen qualque mesura de privació de llibertat, l’IMAS es fa càrrec de les despeses pròpies del jove com la roba, despeses sanitàries, educatives, etc.
    • Pel que fa a l’abonament de les responsabilitats civils que es decretin, derivades d’una persona menor d’edat tutelada amb privació de llibertat, les quantitats reclamades les pagaran Govern i IMAS al 50%.

L’objectiu final d’aquest conveni de cooperació interadministrativa és facilitar totes les eines i la màxima informació possible als professionals perquè puguin dissenyar el millor pla d’actuació per a cada una de les persones menors d’edat que tenen, a la vegada, una mesura de protecció i una mesura de justícia juvenil.