Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L'IMAS renova els concerts amb les entitats de la FEIAB per a 248 places residencials per a menors

L'IMAS renova els concerts amb les entitats de la FEIAB per a 248 places residencials per a menors

(05/03/2021)

La institució insular dewstina 13M d'euros a la concertació de places, als que s'han de sumar els més de 4 milions ja signats per reforçar els serveis d'intervenció familiar en domicili i de seguiment d'acolliment i adopcions i per l'acolliment residencial d'alta intensitat.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha firmat concerts socials per un valor total de 13.000.000 € amb les entitats de la Federació d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Balears (FEIAB) que ofereixen serveis residencials per a infants i adolescents que es troben en situació de desprotecció. 

Concretament, es tracta de la concertació de 248 places dels servei d'acolliment residencial bàsic per la infància i l’adolescència en situació de desprotecció; el servei d'acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars, i el servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat estrangeres no acompanyades. Aquesta nova signatura del concert suposa la incorporació de 24 noves places a la xarxa, 8 d'acolliment residencial bàsic i 16 per a persones menors d'edat amb problemes de conducta.

El conseller del Departament de Drets Socials i president de l’IMAS, Javier de Juan, i la directora  insular d’Infància i Família del Consell de Mallorca, Maria Ángeles Fernández, s’han reunit avui amb els seus representants i han destacat la importància de la concertació per donar més estabilitat a les entitats i per tant un millor servei a aquests menors. 

Els concerts socials firmats contemplen un augment de les places concertades del servei d'acolliment residencial bàsic, fins arribar a les 202, amb un pressupost d’11.506.000 € anuals. El principal objectiu d’aquest programa és oferir al menor un espai de protecció que li permeti adquirir un desenvolupament afectiu, psicològic, formatiu-laboral, intel·lectual i social adequats. 

Pel que fa al servei d'acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS està adreçat a acollir i formar mares adolescents, amb o sense parella, sense suport familiar o amb un suport familiar inadequat. En total hi ha concertades un total de 6 places amb l'entitat Amaranta, amb un import 315.745 €.

Així mateix l’IMAS ha signat també la concertació de places amb l’Associació Amés per al servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat estrangeres no acompanyades en situació de desprotecció, sense adults responsables en el territori i amb necessitat d’una atenció residencial especifica a causa de les dificultats d'identificació i de treball, agreujades per les diferències idiomàtiques, culturals i socials. La dotació per aquest servei ascendeix a més d’1.000.000 €.

Aquests concerts se sumen als que l’IMAS firmà el febrer passat per reforçar els seus serveis d’intervenció familiar en domicili i de seguiment d’acolliments i adopcions amb el Grec i Intress, per un valor total de 2.226.387€ anuals.  

A més, proper dia 1 d’abril està previst que es firmi la concertació de 24 places, amb un pressupost de 2.121.944,40 € anuals, amb altres tres entitats pel servei residencial especial per a persones menors d’edat amb trastorns de conducta, en edat compresa entre els 7 i els 17 anys, amb necessitat d’acció educativa especial.