Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El primer de gener entren en vigor els Pressuposts 2023 del Consell de Mallorca, els quarts de la legislatura.

El primer de gener entren en vigor els Pressuposts 2023 del Consell de Mallorca, els quarts de la legislatura.

(29/12/2022)

  • El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat definitivament els comptes de la institució per 2023.
  • El Consell disposarà de 605,8 milions d’euros per dotar les polítiques de defensa de l’escut social i d’inversió en obra pública sostenible que promouen les xifres de 2023.

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat els Pressuposts 2023 amb els vots favorables dels consellers i conselleres que fan suport a l’equip de Govern, l’abstenció del grup de Consellers de El Pi, i el vot negatiu de la resta de l’oposició. El text aprovat és el mateix que ja es va aprovar inicialment el passat 23 de novembre, on s’hi varen incloure un paquet de 17 esmenes a proposta del grup de consellers i consellers d’El Pi. Les reclamacions presentades pel grup de Consellers i Conselleres del PP durant el període d’exposició pública del text han estat rebutjades. 

D’aquesta manera el text que regula el finançament i les partides de despesa dels diferents departaments del Consell i dels seus organismes autònoms queda llest per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la seva posterior entrada en vigor en la data prevista, primer de gener de 2023.

En el seu torn d’intervenció, el conseller insular d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, ha defensat els comptes de 2023 que ajuden a la contenció dels efectes de la inflació que afecta al preu de la cistella de la compra de tota la ciutadania. “Les mesures conjuntes implementades per les administracions a Mallorca, a Balears i a l’Estat estan servint per ajudar a una majoria social a mantenir-se a recer de la incertesa de la inflació”, ha afirmat el responsable de les financer insulars. Colom ha detallat que les mesures van en una doble direcció: “la contenció dels preus dels serveis bàsics i elementals: carburants, electricitat i gas, i per establir les línies d’ajudes directes i exempcions”.   

Colom ha destacat una situació econòmica en què, malgrat la incertesa, Mallorca “creix més que cap altre territori a Espanya o a Europa, enmig d’una tempesta perfecta marcada per la Guerra d’Ucraïna, una pujada sense precedents dels preus. I les perspectives de 2023 segueixen pintant les xifres de verd”, ha apuntat Colom.
En el discurs de defensa del pressupost, el conseller Colom ha rebatut les crítiques d’alguns dels grups de l’oposició: “sobta un poc que el PP en les seves reclamacions parli d’insuficiència de recursos, o de partides mal dotades, just en l’any en què disposam de més recursos, en els més de 40 anys d’història del govern de Mallorca”, en referència a l’increment de l’aportació financera del Govern de les Illes Balears, d’un 29% respecte a l’any passat.

Colom ha acabat la seva intervenció inicial apel·lant a la ciutadania, principal beneficiària de les mesures i els programes de despesa inclosos en els Pressuposts 2023: “el pressupost 2023 està carregat de mesures que influiran a la vida de milers de persones. Per que com diu el nostre lema, Pensam en Mallorca. I Pensar en Mallorca avui equival a votar si als 605,8 milions d’euros que puntualment des de dia primer de gener ja seran a disposar de la nostra societat a la qual ens debem”.

Els Pressuposts 2023 del Consell de Mallorca
En 2023 el Consell de Mallorca disposarà de 605,8 milions d’euros de pressupost, amb un increment del 16,6% respecte la quantitat inicial de 2022. Aquest increment suposa que per primer cop el Consell de Mallorca superarà els 600 milions d’euros de pressupost inicial, en termes consolidats, a causa de l’increment de la transferència que prové de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Consell preveu una partida global de 17 milions d’euros en 2023 per finançar el paquet de 13 mesures de desplegament de l’escut social a Mallorca, dirigides a famílies, joves, gent gran,  empreses i autònoms, sector cultural. Un altre vector fonamental del pressupost es troba en els prop de 143 milions d’euros que es podran destinar a inversió pública, en obres i projectes d’interès social, que esperonin l’economia, que es nodreix de l’activació de recursos per generar crèdit a partir de fons Next Generation de la Unió Europea, els Fons de l’ITS, les aportacions que podran arribar de l’Estat, i la mateixa incorporació de romanents de tresoreria provinents de la liquidació del pressupost d’enguany.

Més del 60% del pressupost es destina a polítiques socials, 346,6 milions d’euros, amb un increment del 14% des del darrer exercici. Dins d’aquesta partida s’inclou l’IMAS, que comptarà amb u pressupost de 274,8 M€, les polítiques en matèria de Joventut, dotades amb 3,2 M€ i les d’Igualtat i Diversitat, també amb una alça del 17%. La transferència en matèria de Cultura s’incrementa en un 4,1%, fins els 27,9 M€ que permetrà fer arribar les subvencions culturals als 6,6 M€, i dotar les aportacions a les Fundacions Teatre Principal, la Mallorca Literària i ACA, i al Museu Marítim.

L’evolució en la despesa en les polítiques en matèria de medi ambient puja en un 11,1% respecte el pressupost de 2022, amb 51,6 M€ de dotació, amb les aportacions al Consorci Serra de Tramuntana, a l’ADT i als Bombers de Mallorca, i les polítiques de protecció del medi ambient que disposaran de 6,6 M€ així com la partida per la gestió dels refugis de la xarxa de Pedra en Sec, que arribaran als 2,3 M€, amb l’increment previst per l’entrada en funcionament del refugi de Galatzó, i el de Raixa ja a meitat de 2023.

En el camp de les polítiques econòmiques és on el pressupost de 2023 fa especial esment, amb un increment del 29,2% i una quantitat global de 163 M€. Una de les parts fonamentals d’aquestes polítiques es troben en la inversió en xarxa viària, per la construcció de noves infraestructures i el manteniment de les existents. Aquesta tasca s’endurà 84,4 milions d’euros, a més dels 16,1 M€ de què disposa el Servei de la Inspecció Técnica de Vehicles, que en 2023 ja preveu l’entrada en funcionament de la nova estació de Calvià. Dins aquest apartat, també destaquen les aportacions de 14 milions d’euros a polítiques turístiques, amb un increment de 2 M€ sobre 2022 per dotar la cobertura de noves places d’inspecció turística.

El vector municipalista del pressupost és present amb una despesa prevista territorialitzada prevista de 63,9 milions d’euros, entre les inversions socials, el PAESC, el Pla d’Inversions d’Interès Municipal,  el Pla de xarxes d’aigua municipals, i el d’Instal·lacions esportives, entre d’altres. 

El pressupost de 2023 no preveu recórrer a l’endeutament, que per primer pic en les darreres dues dècades, queda a zero, mentre que en l’apartat de Capítol I de personal es preveu l’augment salarial del 2,5%, i la consolidació dels increments pactats per enguany, al mateix temps que es culmina el procés de regularització de l’interinatge a la institució, amb la convocatòria de 1.309 places de funcionari entre el Consell, l’IMAS i l’ADT.

Vídeos

Ple 29 desembre