Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El ple del Consell aprova el traspàs de funcions i serveis en matèria de Dona i LGTBI

El ple del Consell aprova el traspàs de funcions i serveis en matèria de Dona i LGTBI

(17/12/2018)

Serà a partir de dia 1 de gener que diversos serveis es traspassaran a la direcció insular d'Igualtat tal com es preveu a l'Estatut d'Autonomia. El traspàs de funcions i serveis ve dotat de 2.074.294€ de pressupost i amb una plantilla de 19 persones. També es comptarà amb 390.000 euros durant els pròxims quatre anys provinents del Pacte d'Estat contra la violència de Gènere.

Amb aquesta acceptació, el govern del Consell de Mallorca finalitza la legislatura amb més traspassos duits a terme i que ha permès el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia, un Estatut plenament insularista i que atorga àmplies competències als Consells.

El vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència, Jesús Jurado, ha estat l'encarregat de defensar el traspàs durant la sessió plenaria d'avui "Hem aconseguit un bon acord pel Consell de Mallorca, i sobretot per les dones i col·lectiu LGTBI de la nostra illa, que són qui gaudiran d'una atenció més propera i més adequada a la nostra realitat illenca."

Tot plegat després de mesos de negociacions entre els Consells i la CAIB, i amb els que se seguirà treballant conjuntament per a coordinar accions a tota la nostra Comunitat, tal com es reconeix a l'acord de traspàs a on s'expliquen les funcions i serveis a on els Consells i la Comunitat han de concórrer. "La col·laboració interinstitucional és imprescindible, i no només amb la Comunitat, sinó també amb els Ajuntaments i amb l'Administració General." Ha prosseguit Jurado.

Els serveis i funcions que es traspassen en matèria de Dona i que seran competència del Consell de Mallorca són els següents:
* El Suport als plans d'igualtat municipals
* La Potestat reglamentària
* L'Atenció directa a víctimes de violència masclista
* La Formació no reglada a municipis, infància i jovent
* L'Articulació de convenis amb altres institucions per fixar polítiques comunes
* I L'Accés a la base de dades de víctimes de violència masclista per evitar revictimitzacions.

- En matèria LGTBI alguns dels serveis i funcions que es traspassen són:
* La Promoció de la participació social del col·lectiu LGTBI
* Les Accions de prevenció i foment de la no discriminació, així com gestió de conflictes dins l'administració, d'actituds LGTBI fòbiques
* La Formació no reglada a municipis, infància i jovent
* L'Elaboració de l'avaluació anual dels recursos que té l'illa en matèria de LGTBI fòbia

Respecte a la dotació econòmica, de mitjans materials i de recursos humans del traspàs ascendeix a un total de 2.074.294 € per polítiques de Dona i LGTBI, més una dotació de 390.000 euros durant 4 anys, provinent del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

Tot seguit adjuntem la dotació econòmica, de personal i d'edificis de forma més concreta:

En matèria de dona el traspàs es composa d'una part variable, i altra fixa, que correspon a aquells serveis que no són territorialitzaves, es a dir, que es presten específicament a la nostra illa
* La Part Variable és de 455.874,64¿€ (Sobre 78% dones a les Illes) sobre un Total de 584.454,67¿€
* La Part Fixa és de: 773.561,76¿€
* El total del cost efectiu és la suma, que dóna: 1.229.436,40¿€ (un 62,45% del total)
* S'ha negociat un Increment sobre el cost efectiu de: 100.000¿€ (a cada illa)
* En total ascendeix a 1.329.436,40¿€.

També es comptarà amb un augment de recursos humans amb el traspàs de quatre persones funcionàries; una tècnica superior (jurista), una treballadora social i dos auxiliars. Als que s'hi sumen 15 persones del conveni amb la Fundació S'Estel, que gestiona el Casal Ariadna (Casa acollida Víctimes de violència masclista). Psicòlogues, auxiliars, educadores, treballadores socials en forma de personal laboral. El cost efectiu de la gestió d'aquest casal, que és de 559.507,76¿€, està inclòs en la part fixa de l'acord econòmic.

Així mateix es farà Traspàs del Casal de Dones al Carrer Foners de Palma i dels contactes d'assessorament jurídic i assessorament psicològic, i també el del casal de dones que se subrogaran.

- En matèria de LGTBI:

Tot l'acord és una part variable:
- Consell de Mallorca: 81.545,17€
- Increment 20.000€ a cada illa
- El total serà de 101.545,17€.

Jurado considera que "ha estat una negociació llarga, a on totes les institucions hem posat per davant millorar l'atenció a la xacra de la violència masclista com a línia vermella, i avançar en el respecte a la diversitat sexual."

El vicepresident també ha volgut explicar com el projecte a curt termini per lluitar contra la violència masclista serà una prioritat, i el centre d'aquesta serà d'un projecte d'impuls de polítiques integrals de gènere, que es basarà en tres eixos: Descentralització; empoderament municipal i la formació específica i sensibilització. Descentralització dels serveis a la part forana a través dels cinc Espais de dona que s'han anat creant durant aquesta legislatura a Inca, Manacor, Felanitx, Sa Pobla i Sóller i que oferiran a les dones que ho necessitin l'opció de no haver de desplaçar-se fins a Ciutat per tal de poder fer una denúncia o poder disposar dels serveis d'atenció; l'empoderament municipal en el qual ja s'hi està fent feina a través de l'Estratègia local per la igualtat, on s'ofereixen les eines i la coordinació necessària a tots els ajuntaments adscrits que ja són 46 i per finalitzar la formació específica i sensibilització és un dels punts primordials per unir a tots els agents implicats en la lluita i que ja s'ha anat desenvolupant amb campanyes com No i Punt, que ha sembrat la llavor en tots els municipis participants amb la formació en prevenció i assistència a policia local, policies tutors, associacions ciutadanes, treballadors socials, regidories i protecció civil.
 

Un final que escenifica la primera legislatura feminista del Consell de Mallorca i que segons Jurado s'espera que no sigui la darrera. "Davant l'amenaça de retrocés de drets de les dones i el col·lectiu LGTBI, aquesta institució avui dona una passa endavant, i es posiciona contra els que defensen suprimir aquests drets."