Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Consell signa dos contractes d’auditoria externa per revisar els comptes de 2015, 2016 i 2017

El Consell signa dos contractes d’auditoria externa per revisar els comptes de 2015, 2016 i 2017

(25/01/2019)

El Consell de Mallorca ha signat aquest divendres dos contractes d’auditoria externa per revisar els comptes de 2015, 2016 i 2017 de la institució insular. El conseller d’Economia i Hisenda, Cosme Bonet, i la secretària tècnica d’Economia i Hisenda, Mari Carmen Iglesias, han estat els encarregats de rubricar l’acord amb les empreses adjudicatàries.

El conseller d’Economia ha assegurat que «l’objecte d’aquestes auditories és fer treballs de control intern per verificar els comptes del Consell. Amb tot, es vol obtenir la seguretat que la comptabilitat en general i els comptes anuals i la resta d’estats financers de la institució expressen fidelment el resultat de la gestió i la realitat patrimonial adequada, d’acord amb les normes i els principis generalment acceptats». En definitiva, Bonet ha assegurat que es tracta que hi hagi una concordança entre l’informe de gestió i els comptes anuals de l’exercici. Amb aquesta iniciativa el Consell de Mallorca vol donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El pressupost per a aquests dos contractes és de 202.750 euros i s’han adjudicat a dues empreses diferents, Sbert y Asociados Auditores SL, amb un total de 146.750 euros, i PKF Attest Servicios Empresariales SL, amb 56.000 euros. Sbert y Asociados Auditores SL és l’encarregada de fer el control posterior dels expedients de despeses corrents en béns i serveis i de despeses d’inversions reals del Consell de Mallorca, de l’Institut d’Afers Socials (IMAS), de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat i del Consorci Eurolocal-Mallorca, dels exercicis del 2015, 2016 i 2017.

La mateixa empresa és la responsable del control posterior de les transferències corrents, les transferències de capital, les despeses financeres, els passius financers i els expedients de drets i ingressos del Consell de Mallorca, de l’Institut d’Afers Socials (IMAS), de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, dels exercicis del 2015, 2016 i 2017.

L’empresa PKF Attest Servicios Empresariales SL és l’encarregada del control posterior sobre els expedients de nòmina mensual i expedients de despeses de personal del Consell de Mallorca dels exercicis de 2016 i 2017, del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat de l’exercici de 2015 i de l’Institut d’Afers Socials (IMAS), de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca i del Consorci Eurolocal-Mallorca, dels exercicis del 2015, 2016 i 2017.