Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca inicia la modificació del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca

El Consell de Mallorca inicia la modificació del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca

(16/12/2022)

S’ha convocat un procés participatiu per informar de les propostes de modificació

El Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca (PDSRNPM) és l’instrument d’ordenació del territori pel que fa a la gestió i tractament de residus no perillosos a Mallorca. Correspon al Pla Director l'ordenació de tot allò que fa referència a la gestió dels sistemes generals d'infraestructures, d'equipaments i de serveis necessaris per a la gestió dels residus no perillosos.  El Ple del Consell de Mallorca va aprovar el Pla Director Sectorial vigent a dia d’avui (BOIB núm. 81, de 18 de juny de 2019).

Per tal de poder iniciar el procés de modificació del Pla Director, el Consell de Mallorca ha convocat una jornada participativa per a diferents col·lectius, administracions municipals, col·legis professionals i entitats amb l’objectiu d’explicar els canvis proposat i recollir les opinions i propostes dels assistents.

La jornada d’avui ha servit per explicar quins són els motius de la modificació del Pla Director Sectorial i tots els detalls. S’ha obert un torn de preguntes i després s’ha dividit els assistents en taules de treball per tractar cinc temàtiques relacionades amb les propostes de modificació: compostatge comunitari i podes d’origen domèstic, gestió privada i deixalles d’origen animal, accés a la informació i contenidor groc, planificació de les plantes de tractament i paisatge i economia circular. El procés participatiu ha finalitzat amb la presentació de les conclusions que s’han recollit de cada grup de treball.

El director insular de Residus, Juan Carrasco ha destacat «que aquest procés participatiu és molt important per dos motius concrets, el primer perquè ens permet explicar als municipis, col·legis professionals i entitats del sector la necessitat de millorar el Pla Director Sectorial detallant les propostes de modificació i posant-les en context i, l’altre motiu, perquè ajuda la Direcció Insular de Residus a recollir dubtes, suggeriments i conclusions que s’extreuen dels grups de treball».

El procés de la modificació del Pla Director Sectorial consta de cinc fases diferenciades. Dins la primera fase de treballs preliminars s’inclou la participació ciutadana. En la segona, amb el document per a l’aprovació inicial començarà el procés d’exposició pública i consultes a les administracions. Aleshores, s’obrirà un període d’al·legacions i suggeriments, que serà la tercera fase. A la quarta, es treballarà el document final de la proposta de modificació i, finalment, el procés de modificació conclourà, amb la cinquena fase, amb el document d’aprovació definitiva que consta de la integració dels aspectes ambientals, l’aprovació definitiva del plànol i la publicació i entrada en vigor del nou Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca (PDSRNPM).

Propostes de modificació

El procés de modificació del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca (PDSRNPM) preveu un seguit de propostes de millora que es poden agrupar en temàtiques com: la millora d’entrega de certs residus, l’aposta pel foment del compostatge domèstic i comunitari, i els colors dels contenidors.

Entre les modificacions que s’hi preveuen, destacada la relacionada amb el projecte «Tanca el cercle», ja que permetrà l’actualització dels paràmetres urbanístics que estan directament relacionats amb el nivell de definició dels projectes bàsics de les plantes de compostatge.

Les propostes també estan enfocades a la millora del tractament dels residus de neteja, tala i poda, així com el tractament per a llots d’EDAR i digestats, tractament de residus no procedents de Mallorca i el tractament de residus d'origen animal i sanitari entre d’altres.

Les modificacions del Pla Director Sectorial també inclouen canvis en els dissenys i accessos de les plantes com poden ser: la millora de la carretera d’accés a la planta de Santa Margalida i les seves zones verdes, recalcular la planta de compostatge de Felanitx o el canvi a l’ocupació i l’accés a la planta de Calvià.