Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca inicia els primers censos de tórtora a l’illa 

El Consell de Mallorca inicia els primers censos de tórtora a l’illa 

(07/07/2021)

El Consell de Mallorca, a través del Servei de Caça i Pesca Fluvial, ha iniciat enguany els censos de tórtora europea o salvatge (Streptopelia turtur). És la primera vegada que es duen a terme censos d’aquesta espècie a l’illa, i per obtenir dades robustes s’han adaptat dues metodologies que permetran conèixer l’estat de l’espècie al llarg del temps. 

En els darrers mesos, la Comissió Europea ha impulsat una paralització temporal de la caça de l’espècie dins Europa en detectar que es troba en declivi, no per causes cinegètiques, sinó arran de la pèrdua de qualitat del medi ambient i l’abandonament agrícola. El Consell de Mallorca ha anat prenent mesures des del 2017 per contribuir a la seva conservació, que tenen a veure tant amb la regulació cinegètica com amb mesures ambientals.

Així, el Consell de Caça ha reduït en els últims anys el nombre de captures permeses de tórtora a Mallorca i, per a la temporada 2021-2022, s’ha establert una quota 0 en la caça d’aquesta espècie.

Igualment, en la línia dels dictàmens de la Comissió Europea, el Consell fa més d’una dècada que pren mesures ambientals i alimentàries per afavorir la presència de l’espècie i per contribuir a la seva conservació, subvencionant les societats de caçadors perquè apliquin mesures de gestió agroambientals, realitzin sembres i disposin abeurades a l’estiu.

La Comissió Europea ha instat als estats membres a prendre mesures per afavorir la conservació, i paral·lelament demana a les administracions cinegètiques que obtinguin les millors dades possibles abans de tornar autoritzar la caça de l’espècie, dades que s’analitzen a nivell europeu. Per això, els censos iniciats pel Servei de Caça de Mallorca són tan rellevants.


Metodologia adaptada a l’espècie i el territori insular

Per monitoritzar l’espècie de forma específica, el Servei de Caça del Consell de Mallorca aplica des de finals del mes de maig dos tipus de metodologies per censar les poblacions de tórtora.

Per una banda, el personal tècnic fa una detecció visual de l’espècie, de matinada i a través d’uns itineraris o transsectes prèviament establerts, que es repetiran anualment per estimar la densitat de població de tórtora i obtenir sèries de dades temporals que reflecteixin la tendència d’aquesta espècie.

D’altra banda, s’estableixen estacions d’escolta, separades entre elles per un mínim de 700 metres, en què es registren auditivament el nombre de mascles que canten durant 10 minuts per punt. Aquest mètode permet detectar un nombre més alt d’exemplars per les característiques pròpies de l’espècie i el territori que ocupa.

Combinar aquests dos mètodes possibilita comparar resultats i obtenir dades més robustes i fiables, amb l’objectiu de construir un model demogràfic que permeti l’aprofitament sostenible i assegurar la seva conservació.