Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell aprovarà un reglament de proves esportives

El Consell aprovarà un reglament de proves esportives

(20/03/2018)

Al reglament, s’hi marquen els criteris que se seguiran per autoritzar les activitats i, cada any, s’haurà d’aprovar un calendari oficial que marcarà els dies disponibles. A més, es crea una comissió de cooperació interinstitucional.

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha presentat el Reglament en matèria d’activitats no permanents menors de recorregut de Mallorca. A la presentació, també hi participen el secretari tècnic de Territori i Infraestructures, Marc López, i la directora insular de Seguretat Viària i Activitats Classificades, Natalia Troya.

Garrido ha afirmat que «Mallorca s’ha convertit en una lloc de primer nivell per a la celebració de proves esportives, que són una aposta clara per potenciar les temporades baixa i mitjana i llevar pressió a la temporada alta».

A més, aquestes proves «aporten aspectes molt positius, com el seu efecte sobre l’economia, però també poden comportar inconvenients sobre el medi ambient i lla vida quotidiana de la ciutadania». Per això, «ens varem comprometre per posar ordre i seny perquè existeixi una planificació controlada de les proves i no acabin suposant problemes sobre un territori limitat com és Mallorca».

Aquest reglament afectarà a totes aquelles activitats que no transcorren en un lloc concret i que se celebren puntualment en el temps. Per exemple, curses esportives, curses de muntanya, ral·lis o marxes populars.

Marc López ha assegurat que «la comissió tendrà com objectiu establir uns criteris de prioritat que ajudaran a marcar un calendari anual. En base a aquest calendari es donaran o no les autoritzacions».  

Per primera vegada, el calendari de proves tendrà caràcter oficial i serà públic. Per a l’elaboració d’aquest calendari, les federacions esportives i les entitats promotores de proves, hauran de notificar al Consell, durant el segon trimestre de l’any, la previsió d’activitats per a l’any següent.

Durant el darrer trimestre de l’any anterior, s’haurà d’aprovar el calendari. Els ajuntaments aprovaran aquelles activitats que només transcorrin pel seu terme municipal i el Consell, les que passin per més d’un terme. Al portal conselldemallorca.net, es publicarà un calendari unificat perquè sigui públic per a tothom.

«Aquest fet ens dóna una anticipació suficient per poder advertir a Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil perquè es preparin per al desenvolupament prova», segons la directora insular Natalia Troya.

A més, es crearà la Comissió en matèria d’activitats no permanents de recorregut que consistirà en un grup de treball format per la institució insular i els ajuntaments, a on també hi podran participar les federacions esportives. A aquesta comissió, també es redactarà el calendari que es proposarà per ser aprovat.

A l’hora de prioritzar la celebració d’algunes proves, es marcaran criteris econòmics i socials, com també els que es marquin des de la Direcció General de Trànsit. Al mateix temps, es crearà la figura de les activitats especials d’interès insular o municipal, que tendran prioritat pel seu impacte positiu.

El Reglament s’aprovarà, inicialment, al Ple del Consell i, posteriorment, sortirà a exposició pública durant 30 dies perquè tothom que ho vulgui, pugui presentar al·legacions i propostes. Una vegada s’hagin respost totes les peticions, el document tornarà passar pel Ple per a l’aprovació definitiva.

Durant 2016, es varen tramitat 72 expedients d’autorització d’activitats al Consell. Per a l’exercici actual, la previsió és que es mantengui la setantena de sol·licituds.