Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Consell presenta el projecte de millora de la variant de l’Ma-15 de Sant Llorenç

El Consell presenta el projecte de millora de la variant de l’Ma-15 de Sant Llorenç

(21/12/2020)

El Departament de Mobilitat i Infraestructures ha dut a terme unes altres 14 actuacions per eliminar punts conflictius per inundacions a la zona

El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ha presentat a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar el projecte per ampliar la capacitat hidràulica de la variant de la carretera de Manacor (Ma-15) que passa per l’entorn del municipi i que es complementa amb altres 14 actuacions dutes a terme a altres infraestructures pròximes.

El conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, ha explicat que «així com ens vàrem comprometre aquest estiu, presentam el projecte d’infraestructures per al municipi de Sant Llorenç abans que finalitzi l’any. Hem posat tots els recursos necessaris durant aquests mesos de 2020 per fer via. Aquestes són les actuacions del Consell que s’hauran complementar amb altres actuacions per part de la resta d’administracions continuant amb la bona coordinació que hem establert». 

El projecte, que és el resultat d’un treball coordinat entre l’Administració local i l’Administració insular, se centra en tres eixos. En primer lloc, en la construcció de quatre marcs addicionals al marc ja existent sota la variant. El Pla Hidrològic actual obliga a preveure cabals del torrent equivalents a 500 anys de període de retorn per fer el càlcul del projecte, i per aconseguir-ho era suficient amb la instal·lació de dos marcs addicionals; però l’envergadura de les inundacions que es produïren el 9 d’octubre de 2018 a Sant Llorenç varen arribar als 800 anys de període de retorn. «Per intentar prevenir les conseqüències de futures noves riuades, des del Departament hem volgut anar més enllà i s’ha dissenyat un projecte dimensionat per un període de retorn que supera els 1.000 anys», ha afirmat el conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano. 

A més, preveu construir dues basses d’infiltració i laminació. Una, ubicada sota l’Ma-15, que donaria cabuda a un volum de 35.575 metres cúbics. Amb la funció de retenir i pacificar el flux de l’avinguda de les aigües tant a l’interior del municipi com en direcció a Son Carrió i zones limítrofes.

En el projecte s’inclou també la construcció d’una segona bassa d’infiltració d’aproximadament 5.000 metres cúbics a l’entrada al nucli urbà de Sant Llorenç (Ma- 15F). Aquesta bassa servirà per retenir i laminar el volum d’aigua procedent del torrent de Sa Blanquera i en el futur formarà part de la desviació, necessària, de la llera fora de casc urbà.

La proposta del Departament de Mobilitat i Infraestructures preveu també millorar el drenatge de la zona de la rotonda de Sant Llorenç cap a Son Carrió, on hi ha el pont que travessa la via verda, l’obra consisteix en col·locar conduccions i diverses arquetes als dos costats de la via per recollir l’aigua procedent de la baixada de la Ma-15, de la carretera a s’Illot (Ma-4022) que ve del nucli urbà, així com de la carretera de Son Carrió i dels camps adjacents, per dirigir-la cap a la bassa d’infiltració. 

El projecte, que ha de comptar amb un informe favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics abans que el Consell l’aprovi, preveu un termini d’execució de 12 mesos i un cost de 4.415.278,71€. 


Altres actuacions
A banda del projecte esmentat, i partint d’un informe de la UIB, el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell ha efectuat una sèrie de millores en la xarxa de carreteres de l’entorn de Sant Llorenç. 

En concret, s’han instal·lat 31 senyals d’advertència en 15 punts amb risc d’inundació i s’ha ampliat el pas del torrent que travessa per davall del km 6,7 del camí de Calicant (Ma-3323). 

A més, el mes de gener es farà una altra actuació similar al km 0,6  de la mateixa via per ampliar la capacitat de pas del torrent. 

El pressupost de totes aquestes actuacions ha estat de 123.300€.