Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere Cultura agilita els tràmits per programar activitats culturals als municipis

Cultura agilita els tràmits per programar activitats culturals als municipis

(16/12/2020)

Ajuntaments i Consell signen un protocol per desenvolupar les activitats del CACIM

El Consell Executiu ha aprovat avui el conveni que signaran el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística i els ajuntaments de Mallorca per desenvolupar activitats del catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca (CACIM) durant el període comprès entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i que agilitarà els tràmits.

«En total, per al període esmentat, 51 ajuntaments de l’illa disposen de 780.550 euros que facilitaran la programació d’activitats culturals, des de teatre fins a foment de la lectura i rutes culturals, amb l’objectiu de fer arribar al cultura arreu de Mallorca. Donam suport econòmic als ajuntaments i els oferim un catàleg d’activitats d’on triar», ha explicat la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, qui ha afegit que «aquest conveni beneficia, d’una banda, el teixit cultural, perquè es programaran activitats d’empreses mallorquines i, de l’altra, reverteix a la societat de cada municipi».

Aquest conveni el signaran 51 ajuntaments de Mallorca que, amb les subvencions que rebran, podran programar algunes de les 553  activitats que formen part del catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca (CACIM) després de la darrera ampliació en què s’hi varen incorporar 68 activitats noves.
 
L’import de l’ajuda és diferent a cada municipi en funció de la seva població. Cada conveni especifica quina quantitat es destina a la programació d’espectacles de les diferents seccions culturals. Així, hi ha una partida que el consistori pot dedicar a programar espectacles de teatre i dansa (corresponents a la línia 1 del CACIM) i una altra partida per a les activitats referides a les seccions culturals de música, art de carrer, projeccions, exposicions, rutes culturals, cicles de conferències i d’activitats per fomentar la integració lingüística (corresponents a la línia 2 del CACIM). Així mateix, el conveni preveu una quantitat específica per a les activitats per fomentar la lectura incloses al CACIM (corresponents a la línia 3 del CACIM).

En total, els consistoris rebran 342.000 euros per a activitats de la línia 1, 346.000 euros per a la línia 2 i 92.550 euros per a la línia 3.

El conveni que signen els consistoris i el Consell per programar activitats culturals preveu bestretes del 50 % en concedir-se la subvenció. La resta de la subvenció, s’abonarà quan s’hagi justificat l’activitat subvencionada.

Pel que fa a les despeses subvencionables, en el cas de les línies 1 i 2 la despesa subvencionable és el 90 % del preu total (IVA inclòs) de les activitats culturals que formen part del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca. Per tant, l’entitat beneficiària ha d’assumir un 10 % de la despesa de les activitats organitzades. En el cas de la línia 3, la despesa subvencionable és el total del preu total (IVA inclòs) de les activitats culturals que formen part del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca.

Com a novetat, el conveni inclou que també poden ser subvencionables les despeses abonades en concepte d’indemnització de l’ajuntament a l’artista/ empresa/companyia en el supòsit que, per circumstàncies de força major degudament acreditades, l’espectacle no s’hagi pogut fer. En aquest cas, s’ha d’acreditar en la fase de justificació que, efectivament, s’han abonat aquestes despeses, així com les circumstàncies que han impossibilitat fer l’activitat prèviament acordada entre l’ajuntament i l’artista/empresa/companyia.

Per justificar la subvenció, els ajuntaments hauran de presentar una memòria tècnica, que ha d’incloure una declaració responsable, mesures de difusió de l’activitat i fotografies de l’activitat que han fet, entre d’altres, i una memòria econòmica, amb la relació de despeses i ingressos, i còpia compulsada de les factures. La justificació de la subvenció concedida es pot presentar fins al 31 d’octubre de 2021. S’entendrà que l’activitat s’ha dut a terme quan la documentació presentada ho justifiqui malgrat que, donades les circumstàncies actuals, hagi pogut sofrir algun tipus de modificació respecte del que es comunicà en un principi.

Podeu consultar aquí el llistat de municipis que signaran el conveni.