Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

El Departament de Territori s’ocupa d’ordenar el desenvolupament territorial de Mallorca i de controlar la legalitat del planejament urbanístic. Igualment exerceix el control d’usos al sòl rústic i d’una part del litoral, i s’encarrega de fer complir la legalitat urbanística vigent. Assessora els ajuntaments en l’adaptació dels plans municipals als plans directors sectorials insulars i expedeix les cèdules d’habitabilitat d’edificis i habitatges.

Desenvolupa les polítiques de paisatge de Mallorca, així com altres figures d’ordenació territorial de les polítiques sectorials, com ara la intervenció en àmbits turístics i la distribució adequada dels establiments comercials.

Coordina el desenvolupament del programa «Serra de Tramuntana patrimoni mundial».

Composició

Consellera

    Maria Antònia Garcías Roig

Secretaria Tècnica

    Eduard Soriano Vives

Direcció Insular de Territori i Paisatge

    Miquel Vadell Balaguer

Direcció Insular d'Urbanisme

    Luís Antonio Corral Juan

Temes relacionats