Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Sala de premsa

Convocatòries de premsa

Totes

Vés enrere El Consell presenta uns pressuposts de 468,8 milions per al 2020

El Consell presenta uns pressuposts de 468,8 milions per al 2020

Presentació dels pressuposts per al 2020 del Consell de Mallorca.

El Consell de Mallorca presenta el seu pressupost per 2020, per una quantitat de 468.854.490, 14 €, per dotar polítiques públiques necessàries per al desenvolupament de la societat de Mallorca, amb criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social

El Consell de Mallorca ha presentat aquest dimarts els seus pressuposts per al 2020, que se situen en 468.854.490,14 euros. Es tracta dels primers pressuposts de la legislatura i demostren el nou impuls que vol donar l'equip de govern al Consell. Aquests comptes aprofundeixen en les polítiques progressistes per Mallorca marcades pels Acords de Raixa i se centren en la Triple Sostenibilitat: ambiental, social i econòmica.

La minva per valor de prop de 10 milions d'euros de la transferència que aporta el Govern de les Illes Balears ha limitat el creixement dels comptes de 2020 en referència als de 2019, ja que registren un lleu retrocés de 5,3 milions d'euros. El creixement del pressupost, d'acord amb el cicle econòmic viscut durant els darrers anys, ha permès que la institució hagi pogut incrementar els seus recursos de manera sostinguda des de 2015, per un import acumulat de 140 milions d'euros. En paral·lel, s'ha aconseguit eixugar pràcticament el deute que mantenia la institució, que per al 2020 serà de 9,6 milions d'euros, convertint el Consell és una institució sanejada.


La presidenta Catalina Cladera ha dit que "tot i que els pressuposts baixen en 5 milions d'euros, fruit d'aquest escenari de contenció d'ingressos, consoliden totes les polítiques executades durant la passada legislatura, amb les qüestions socials per bandera, així com les relacionades amb els ajuntaments. Això ara queda consolidat en aquest pressupost i obrim el nostre full de ruta cap als Acords de Raixa".

L'escenari econòmic on s'emmarquen els comptes del Consell de Mallorca de 2020 condicionen la seva naturalesa. El cicle econòmic a Mallorca segueix empenyent l'activitat i la creació d'ocupació, amb una previsió de creixement del PIB de Balears al voltant del 2%.

L'incompliment de la regla de despesa durant l'any 2017 ha suposat que el Consell de Mallorca s'hagi vist sotmès a un Pla Econòmic i Financer (PEF) que ha constret la capacitat de despesa de la institució en els dos darrers pressupostos, 2018 i 2019. La superació d'aquest PEF permet que per primera vegada des de 2017, els pressupostos de 2020 puguin disposar de partides de despesa que havien estat declarades com a no disponibles, per valor de 28,6 milions d'euros en 2019. Aquesta obligació desapareix en 2020, fet pel qual, la capacitat de despesa real del Consell s'incrementa en respecte a la del darrer exercici de 2019.

Principals despeses i inversions

Cladera ha afirmat que "aquests són els pressuposts que fan avançar Mallorca", perquè compten amb mesures definides en favor dels municipis, de la cultura i el patrimoni, de la protecció del medi ambient i de l'ordenament del nostre territori, i impulsen la inversió, reforçant els sectors productius i la promoció turística de l'illa".

Els pressupostos reflecteixen l'aposta del Consell en Igualtat i lluita contra les violències masclistes, augmentant i creant partides en serveis específics, tant en igualtat com en drets LGTBI i un augment també significatiu en Modernització, destinat el projecte Smart Mallorca i serveis de digitalització.
D'altra banda, hi ha un increment derivat de la previsió de regularització de manera progressiva de la situació dels Bombers de Mallorca i una inversió de quasi 2,3 milions d'euros en millores i adquisició d'elements i maquinària.

Aquest pressupost inclou les primeres partides dirigides al Museu de Mallorca (0'5M) i el Museu Marítim de Mallorca (0,5M); una inversió de 3,1 milions d'euros a obres de rehabilitació a La Misericòrdia i 1 milió d'euros a l'edifici de la Llar de Joventut. En Cultura, Patrimoni i Política Lingüística s'experimenta un impuls en patrimoni arqueològic, amb noves ajudes, i s'incrementen també les partides a activitats culturals a ajuntaments i entitats. El lleuger decreixement es correspon a l'amortització del deute de la Fundació Teatre Principal, que apareixia l'anterior pressupost com a partida extraordinària.


Turisme i Esports apareix en decreixement perquè no apareix la partida del Pla d'ajudes a reforma d'equipaments esportius, que es reactivarà en propers exercicis. S'incrementa la dotació a promoció d'activitats esportives i una partida important (1,2M) destinada a obres de millora al Poliesportiu de Sant Ferran. D'altra banda, en Turisme es consolida l'aposta per la promoció turística i un ajustament real a les necessitats, així com l'impuls a les oficines d'informació turística.


El pressupost 2020 fa novament una aposta decidida per incrementar la despesa social a través de la dotació de l'IMAS, que supera els 200 milions d'euros. El departament de Drets Socials hi destina 203,5 milions. És un 6% més que en 2019, però el que és més important és que l'aposta en aquest apartat social es manté des de 2015. El registre d'increment acumulat és de més de 76 milions d'euros per un 60% d'increment del pressupost de l'IMAS en els darrers 6 pressupostos.


Destaquen altres inversions en Sostenibilitat i Medi Ambient, departament que assumeix la gestió de Raixa, i inclou partides per a conservació i manteniments de camins, entre altres.


Mobilitat i Infraestructures es manté com el segon departament més dotat, amb una despesa de 106,4 milions d'euros. Es manté l'aposta per les millores d'accessos i vies secundàries i no es pressuposten grans inversions. Baixa la partida pressupostària perquè s'elimina del pressupost una despesa extraordinària ja executada de 25 milions destinada a la reparació de les carreteres de Llevant afectades per la torrentada.


La pujada en Territori, que en aquest nou organigrama se separa de Carreteres, viu un increment percentual significatiu, perquè s'incrementa l'aportació a l'Agència de Defensa del Territori, que ascendeix a 900.000 euros, però sobretot perquè preveu l'execució d'un projecte d'intervenció paisatgística al voltant del Torrent Gros, finançat amb l'ITS, per valor de 583.000 euros.


Es manté l'aposta per la promoció econòmica i el desenvolupament local, amb una inversió de 600.000 euros en promoció de l'artesania i producte local via ITS, un augment del pressupost d'ajudes municipals per reduir les emissions de gasos contaminants i combatre el canvi climàtic i 10 milions d'euros inicials per inversions en actuacions municipals.

Informació relacionada