Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Oficina de Responsabilitat Social

L’Oficina de Responsabilitat Social  es dedica a planificar i a coordinar actuacions transversals encaminades a aconseguir els objectius marcats per l’estratègia Europa 2020.

L’objectiu és esmenar els defectes del model de creixement actual i crear les condicions per a un creixement més intel·ligent, sostenible i integrador.  En concret, incideix en els àmbits següents:

-    Ocupació de qualitat
-    I+D
-    Canvi climàtic i energia
-    Educació
-    Pobresa i exclusió social

La finalitat és incorporar de manera sistemàtica en el Consell de Mallorca i en els seus ens dependents criteris de responsabilitat social, ètica, ambiental i de proximitat en els processos de contractació i, en general, en les relacions econòmiques amb tercers, creant una mínima tècnica especialitzada que, amb caràcter transversal i permanent, incideixi en la planificació, execució i avaluació de les polítiques de responsabilitat social de la Institució, a partir dels processos econòmics vinculats a la contractació.

Les actuacions per tal d’aconseguir-ho són:

1. Implantació de la contractació socialment responsable.

Fer servir els contractes com a instruments eficaços de promoció d’ocupació de qualitat, treball digne, inclusió social, accessibilitat, comerç ètic i igualtat de dones i homes.

2. Impuls a la responsabilitat social corporativa i a l’economia social i solidària.

Canalitzar i divulgar la RSC d’empreses i/o persones compromeses amb el desenvolupament sostenible des de la dimensió social, econòmica i mediambiental.

Identificar projectes i respostes davant els reptes socials d’empreses i/o persones capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

Aprofitar el potencial de les empreses d’economia social i solidària per aconseguir els objectius principals de l’Estratègia Europa 2020.

3. Creació d’una unitat estadística.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca fruit de la seva activitat en el marc de les seves competències.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca.

Facilitar un accés fàcil i transparent a la informació estadística sobre els serveis i l’activitat del Consell que garanteixi que la informació que arriba a la ciutadania s’ajusta a criteris d’objectivitat i de solvència i els faciliti l’anàlisi de la realitat o la presa de decisions.

El Consell participa en el III Congrés CAEB de Responsabilitat Social i Competitivitat

El Consell participa en el III Congrés CAEB de Responsabilitat Social i Competitivitat

(07/11/2018)

El vicepresident primer del Consell de Mallorca, Francesc Miralles i la responsable de l’Oficina de Responsabilitat Social de la institució insular, Cristina Ballester, han clausurat la trobada, que ha tingut lloc aquest dimarts, a Palma.

El Consell de Mallorca ha participat en el III Congrés CAEB de Responsabilitat Social i Competitivitat, organitzat per la  Confederación de Asociaciones Empresariales de las Baleares (CAEB), en col·laboració amb CaixaBank, Endesa i el Consell de Mallorca.

El vicepresident primer de la institució insular, Francesc Miralles i la responsable de l’Oficina de Responsabilitat Social i també directora insular d'Hisenda, Cristina Ballester, han tancat la trobada que ha tingut lloc aquest dimarts, a Palma.  El vicepresident ha explicat davant dels assistents que “des del Consell treballem per afavorir la contractació pública socialment responsable. Feim un esforç per millorar la transparència i, sobretot, per donar impuls, divulgació i reconeixement al teixit  empresarial de Mallorca, especialment, a la petita i mitjana empresa, que aposta per pràctiques exemplars”.

La també directora d'Hisenda, Pressupostos i Projectes i responsable de l’Oficina, Cristina Ballester, ha destacat que “estem especialment orgullosos de passar de ser uns assistents més, a col·laborar amb el finançament, gràcies a la primera línia de subvencions per a la divulgació, formació i reconeixement de la Responsabilitat Social Corporativa en el teixit empresarial de Mallorca". Així mateix, la directora ha recordat que les Administracions Públiques "estan formades per persones", i ha donat l'enhorabona a l'organització del Congrés. 

El CaixaForum de Palma va acollir aquest Congrés que té per objecte promoure i reconèixer el compromís de les empreses de Balears al servei de la societat. A més, del lliurament de distincions a empreses i entitats socials, la trobada ha comptat amb el testimoni de la periodista Irene Villa, víctima d'un atemptat terrorista d'ETA l'any 1991. 

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats