Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Oficina de Responsabilitat Social

L’Oficina de Responsabilitat Social  es dedica a planificar i a coordinar actuacions transversals encaminades a aconseguir els objectius marcats per l’estratègia Europa 2020.

L’objectiu és esmenar els defectes del model de creixement actual i crear les condicions per a un creixement més intel·ligent, sostenible i integrador.  En concret, incideix en els àmbits següents:

-    Ocupació de qualitat
-    I+D
-    Canvi climàtic i energia
-    Educació
-    Pobresa i exclusió social

La finalitat és incorporar de manera sistemàtica en el Consell de Mallorca i en els seus ens dependents criteris de responsabilitat social, ètica, ambiental i de proximitat en els processos de contractació i, en general, en les relacions econòmiques amb tercers, creant una mínima tècnica especialitzada que, amb caràcter transversal i permanent, incideixi en la planificació, execució i avaluació de les polítiques de responsabilitat social de la Institució, a partir dels processos econòmics vinculats a la contractació.

Les actuacions per tal d’aconseguir-ho són:

1. Implantació de la contractació socialment responsable.

Fer servir els contractes com a instruments eficaços de promoció d’ocupació de qualitat, treball digne, inclusió social, accessibilitat, comerç ètic i igualtat de dones i homes.

2. Impuls a la responsabilitat social corporativa i a l’economia social i solidària.

Canalitzar i divulgar la RSC d’empreses i/o persones compromeses amb el desenvolupament sostenible des de la dimensió social, econòmica i mediambiental.

Identificar projectes i respostes davant els reptes socials d’empreses i/o persones capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

Aprofitar el potencial de les empreses d’economia social i solidària per aconseguir els objectius principals de l’Estratègia Europa 2020.

3. Creació d’una unitat estadística.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca fruit de la seva activitat en el marc de les seves competències.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca.

Facilitar un accés fàcil i transparent a la informació estadística sobre els serveis i l’activitat del Consell que garanteixi que la informació que arriba a la ciutadania s’ajusta a criteris d’objectivitat i de solvència i els faciliti l’anàlisi de la realitat o la presa de decisions.

El Consell convoca la segona edició dels Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social 2019

El Consell convoca la segona edició dels Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social 2019

(22/05/2019)

Els guardons volen reconèixer una pràctica socialment responsable que es desenvolupi en aquest moment i que pugui servir d’exemple, és a dir, de referent i d’inspiració.

El Consell de Mallorca convoca la segona edició dels Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social 2019, a través de l’Oficina de Responsabilitat Social. La finalitat és reconèixer públicament la feina d’organitzacions amb ànim de lucre o sense i de projectes emprenedors que duen a terme bones pràctiques o iniciatives en matèria de govern corporatiu, desenvolupament sostenible, gestió de persones, polítiques ambientals i acció social, aporten valor i contribueixen a fer de Mallorca una societat més justa i equitativa, sense deixar de contribuir al creixement econòmic.

Els guardons, amb una dotació econòmica de 45.000 €, es distribueixen en cinc categories:

  1. Premi a la pràctica exemplar inclosa en un projecte emprenedor que no estigui constituït com a organització o que, en el moment de la publicació de la convocatòria, faci com a màxim sis mesos que s’ha constituït com a tal. Dotació econòmica del premi: 9.000 euros.
  2. Premi a la pràctica exemplar d’un treballador autònom o d’una treballadora autònoma. Dotació econòmica del premi: 9.000 euros.
  3. Premi a la pràctica exemplar d’una microorganització (menys de 10 treballadors). Dotació econòmica del premi: 9.000 euros.
  4. Premi a la pràctica exemplar d’una petita organització (menys de 50 treballadors). Dotació econòmica del premi: 9.000 euros.
  5. Premi a la pràctica exemplar d’una mitjana organització (menys de 250 treballadors). Dotació econòmica del premi: 9.000 euros.

Juntament amb els premis, es proposaran tres reconeixements, un dels quals a proposta del jurat:

  1. Reconeixement d’una pràctica exemplar d’una entitat del sector públic.
  2. Reconeixement d’una pràctica exemplar d’una gran organització amb ànim de lucre o sense (250 treballadors o més).
  3. A proposta del jurat, reconeixement a la trajectòria exemplar d’una persona física.

Per adjudicar els premis i els reconeixements, el jurat tindrà en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), també coneguts com objectius mundials. Són una crida universal a adoptar mesures per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat, entre d’altres.

Els desset ODS comporten un esperit de col·laboració i pragmatisme per triar les millors estratègies, amb la finalitat de millorar la nostra qualitat de vida de manera sostenible i garantir-la també a les generacions futures.

 

Presentació de candidatures 

Les propostes a les candidatures es poden presentar fins al 14 de juny de 2019. 

Les bases de la convocatòria es poden trobar en el web https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=38373.

Pel que fa al jurat que concedirà tant els guardons com els reconeixements, està compost per membres seleccionats per la seva trajectòria i de prestigi reconegut en el camp de la responsabilitat social. 

Web dels premis: https://web.conselldemallorca.cat/premis-responsabilitat-social. 


Col·laboració 

Els guardons compten amb la col·laboració del Cercle d’Economia de Mallorca, l’Eticentre, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), la Universitat de les Illes Balears, UGT Balears i Comissions Obreres de les Illes Balears.

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats